Ateliér dokumentárnej tvorby

Ateliér dokumentárnej tvorby zabezpečuje výučbu v dennom bakalárskom, magisterskom a dennom a externom doktorandskom stupni štúdia študijného programu Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU.

Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU je zameraný na réžiu a dramaturgiu dokumentárneho filmu. Ponúka široké, interdisciplinárne štúdium od dokumentárnej fotografie, kamery – po réžiu publicistického alebo autorského dokumentárneho filmu, rôzne umelecké formy a metódy, písanie scenára, dejiny filmu, projekcie a analýzy filmových diel: súčasných, aj minulých, vrátane financovania a distribúcie dokumentárneho filmu. Poslucháči majú priestor prezentovať vlastný názor a pohľad na svet. Zároveň sú vedení k tomu, aby sa dokázali suverénne pohybovať vo svete profesionálnych médií ako nezávislí filmoví autori alebo televízni žurnalisti.

Katedra dokumentárnej tvorby bola založená v roku 1982 na Filmovej fakulte Vysokej školy múzických umení. Za takmer 35 rokov existencie ju absolvoval celý rad filmových režisérov, ktorí zaznamenali medzinárodné úspechy nielen na poli dokumentárneho, ale aj hraného filmu. 
 
Niektorí z nich dnes pôsobia v Ateliéri dokumentárnej tvorby, ako vedúci samostatných tvorivých dielní. Rozmanitosť postupov a pohľadov nielen na dokumentárny film, ale aj na pedagogický proces, dávajú študentom veľký priestor slobodne sa rozhodnúť, ktorý program najlepšie vyhovuje ich predstavám o dokumentárnom filme a neskoršom uplatnení.

Bakalárske štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 3 roky)
V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na bakalárskom stupni získavajú študenti základné vedomosti o vzťahu reality a umeleckého diela. Počas štúdia sa učia analyzovať skutočnosť, zaznamenávať ju a interpretovať prostredníctvom filmu. Za tri roky si osvoja základy dramaturgie nehraného filmu, získajú poznatky o žánrovom spektre dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby. Zoznámia sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku ako aj s metodikou dokumentaristickej práce. Sú vedení k samostatnej tvorivej práci, no zároveň získavajú základné poznatky o práce v kolektíve. Prostredníctvom predmetov spoločenského a umenovedného základu si vytvárajú kontext svojej tvorby, učia sa hodnotiť svoju prácu. Snaženia študenta vyvrcholia v treťom ročníku pri tvorbe stredometrážneho autorského bakalárskeho dokumentárneho filmu Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.

Magisterské štúdium (denná forma, štandardná dĺžka štúdia: 2 roky)
V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na magisterskom stupni je režisér dokumentárneho filmu definovaný ako suverénny autor, pretože už jeho výklad a interpretácia reality je tvorivým autorským aktom. Ťažisko magisterského stupňa réžie dokumentárneho filmu je obsiahnuté v predmete Umelecký výkon – tvorba dokumentárneho filmu, ktorý smeruje k realizácii absolventského filmu – študent je vedený ku komplexnej autorskej výpovedi a hľadaniu pôsobivej formy svojho absolventského filmu.

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v:
filme a multimédiách
reklame a PR
audiovizuálnej žurnalistike
rozhlase


Pedagógovia Ateliéru dokumentárnej tvorby:
prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – vedúca ateliéru
doc. Peter KEREKES, ArtD.
doc. Marek ŠULÍK, ArtD.
doc. Róbert KIRCHHOFF, ArtD.
Mgr. art. Jaroslav VOJTEK, ArtD.
Mgr. art. Lenka MORAVČÍKOVÁ CHOVANEC, ArtD.
Mgr. art. Norbert HUDEC

Interná doktorandka:
Mgr. art. Viera ČÁKANYOVÁ


Aké otázky kladú študentom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU slovenské osobnosti?

Čo by sa študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU spýtali spisovateľ Tomáš Janovic a producent Mário Homolka? Čo od nich očakáva Magda Vášáryová, Iveta Radičová, alebo Havran? Čo si myslia občiansky aktivista Juraj Smatana a sociológ Michal Vašečka, že je filmom možné urobiť? Aké otázky by si podľa analytika Juraja Mesíka a psychológa Dušana Ondrušeka mali budúci filmári klásť?

Toto, a iné, v sérii videí, ktorú dali vo voľnom čase dokopy niekoľkí študenti Ateliéru dokumentárnej tvorby. Reakcie v komentároch sú vítané.

 


 

Výber študentských filmov Ateliéru dokumentárnej tvorby

„Mladí ľudia – študenti, ktorí nakrúcajú na škole filmy nemusia svoje predstavy o filme podriaďovať nikomu a ničomu. Dlhoročnou devízou Ateliéru dokumentárnej tvorby na VŠMU je totiž sloboda vyjadrenia a aj preto tu vznikajú zaujímavé  filmy o  témach, ktoré  v televízii, alebo v kinách neuvidíte…“
Peter Kerekes, dokumentarista, pedagóg ADT FTF VŠMU

„Keď máme postupové skúšky a študenti nám celý týždeň premietajú filmy, vidím široké spektrum tém, ktorým sa venujú: od problematických medziľudských vzťahov, rozpadu rodinných inštitúcií, cez spoločenské kauzy, v podstate siahajú po témach, ktoré sú im bytostne blízke a trápia ich. Potrebujú sa nimi zaoberať, pretože vo verejnom priestore ich reflexiu nenachádzajú.“
Jaro Vojtek, dokumentarista, pedagóg ADT FTF VŠMU

 

Dominik Jursa: Toto nie je hra (2014)

 

Kristína Leidenfrostová: Hniezdo (2015)

 

Maja Brnušáková: Láska/Love (2014)

 

Eduard Cicha: Svet Plotov (2015)