slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12

ŠTUDIJNÝ PORIADOK FTF VŠMU - 2016

ŠTUDIJNÝ PORIADOK FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ

DOPLŇUJÚCE VOĽBY do študentskej časti AS VŠMU

DOPLŇUJÚCE VOĽBY

do študentskej časti AS VŠMU

za  FILMOVÚ A TELEVÍZNU FAKULTU VŠMU

 

Volebná komisia v zložení

Kristína Leidenfrostová, Mária Hirgelová, Veronika Kalužáková.

k 14. 11. 2016 konštatuje, že

DO VOLIEB, KTORÉ SA MALI USKUTOČNIŤ 23. 11. 2016

 

EAST DOC PLATFORM

Výzva k přihlašování dokumentárních projektů na 6. ročník East Doc Platform

(6. - 12. 3. 2017, Praha)

 

NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT NA EAST DOC PLATFORM!

 

* setkejte se s dokumentaristy z celé střední a východní Evropy

* konzultujte své projekty s mezinárodně uznávanými odborníky

FTF VŠMU - PRIJÍMACIE POHOVORY PRE AK. ROK 2017-18

NOVÉ> HARMONOGRAMY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE AK. ROK 2017/18 - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU OTVÁRA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 V BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA TIETO ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: