slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

pre študijný odbor filmové umenie a multimédia:

 

 

Časová organizácia akademického roka 2016/2017 na FTF VŠMU

Akademický rok 2016/2017: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2017

 

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AK. ROKU 2016/17

 

I. ročník Bc. –

5. 9. 2016 (pondelok)

od 09.00 hod. (podľa harmonogramu)

II. ročník Bc. –

Letná škola filmového jazyka 2016

Letná škola filmového jazyka pre neštudentov, alebo budúcich študentov FTF VŠMU. 

.

Filmy Ďalšieho vzdelávania a Letných škôl

.

Vložené
LSFJ 13 Sejková, Odľahčenie, víťaz hlasovania o najlepší divácky film 16.07.13
LSFJ 13 Slimáková, Kto neskoro chodí 16.07.13
LSFJ 13 Pavlík, Na jedno! 16.07.13
LSFJ 13 Kažimírová, Koníček, Oravec, Kuliffay - Tish 16.07.13
LSFJ 13 Polakovičová, Stretnutie 16.07.13
LSFJ 13 Wolf, Old timer 16.07.13
LSFJ 13 Sejková, Dotyky 16.07.13
LSFJ 13 Koškovský, Život v e-mol 16.07.13
LSFJ 13 Gajdošová, Zbytočné slová 16.07.13
LSFJ 13 Gluzeková, Pracovný pohovor 16.07.13
LSFJ 13 Kubišová, Cesta 16.07.13
LSFJ 13 Baľáková, Výčitky 16.07.13
LSFJ 13 Masarovičová, Splnený sen 16.07.13
LSFJ 13 Imríšek, Čas sa kráti 16.07.13
LSFJ 13 Korbelová, Rozchod 16.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 1. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 1. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 03 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 2. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 3. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 3. skupina 01 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 03 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 02 07.07.13
LSFJ 13 Jednozáberovka 4. skupina 01 07.07.13
DVFJ 12 Anketa: Keby ste stretli Boha? 29.05.13
DVFJ 12 Manželkina terapia, Káľavská, Patkoloo 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Patkoloo 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Petríková 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Stašák 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Blizniak 11.12.12
DVFJ 12 Jednozáberovka Káľavská 11.12.12
LŠFJ 12 Styblo, On the clear day (víťaz diváckeho hlasovania LŠFJ 2012) 15.07.12
LŠFJ 12 Závodský, Stretnutie o rok 15.07.12
LŠFJ 12 Švíková, Dvojité rande 15.07.12
LŠFJ 12 Bari, Pracovný pohovor 15.07.12
LŠFJ 12 Benedek, My dvaja 15.07.12
LŠFJ 12 Paulíny, Nepokoj v duši 15.07.12
LŠFJ 12 Hoťková, Deň D 15.07.12
LŠFJ 12 Alaksa, Slovak Punk 15.07.12

Ďalšie vzdelávanie 2016-2017

 

Vzdelávanie je neakreditovaným programom a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.