ČASOPIS FRAME

Frame je časopis, ktorý už niekoľko rokov vzniká na pôde Katedry audiovizuálnych štúdií. Nevznikol z povinnosti, ale z potreby. Z potreby nájsť, založiť a dlhodobo prevádzkovať platformu, kde sa budú môcť – verejne, a to je dôležité – prezentovať študenti z našej katedry. Kde budú môcť – hromadne, a to je tiež dôležité – predviesť, ako dokážu reflektovať filmovú tvorbu našu i zahraničnú, ako o nej premýšľajú a v akej kvalite vedia svoje myšlienky dať na papier.

Prvé číslo časopisu Frame uzrelo svetlo sveta v roku 2003, sprvu vychádzal samostatne, neskôr si ho vzal pod krídla odborný časopis Kino Ikon. Dnes vychádza Frame (vďaka finančnej podpore VŠMU a Asociácie slovenských filmových klubov) dva razy do roka ako (graficky, obsahovo i štruktúrou oddelená a inak riešená) súčasť Kino Ikonu.

Každé číslo má hlavnú tému – napríklad Minulosť, Adaptácia, Deštrukcia, Film noir, Normalizácia, Študentské konfrontácie… Na horúcu aktuálnosť príspevkov, vzhľadom na periodicitu vychádzania časopisu, bolo nevyhnutné rezignovať.

Zväčša majú príspevky formu recenzie, ale objavujú sa aj články porovnávajúce, zhodnocujúce viac než len poučenie z jedného filmu, objavujú sa profily režisérov, rozhovory, scenáre, reportáže, ale aj príspevky odzrkadľujúce život školy, katedry, študentov. Frame je rovnako priestorom pre uverejňovanie prekladov, kde si autor môže naživo vyskúšať svoju schopnosť cudziemu jazyku (a odbornej hantírke v cudzom jazyku) nielen porozumieť, ale ho aj zmysluplne pretransponovať do slovenčiny.

Všetky čísla filmového občasníka študentov Audiovizuálnych štúdií si môžete prečítať tu:

               

FRAME_2018_2                   FRAME_2018_1                   FRAME_2017_2                   FRAME_2017_1

FRAME_2016_2     FRAME_2016_1     FRAME 2_2015.indd     FRAME_2015_1

FRAME_2016_2                   FRAME_2016_1                   FRAME_2015_2                   FRAME_2015_1

FRAME 2_2014 DEF.indd     FRAME 1_2014 DEF - bez pagin.indd     FRAME_2013_2     FRAME_2013_1

FRAME_2014_2                   FRAME_2014_1                   FRAME_2013_2                   FRAME_2013_1

FRAME_2012_2     FRAME_2012_1     FRAME_2011_2     FRAME_2011_1

FRAME_2012_2                   FRAME_2012_1                   FRAME_2011_2                   FRAME_2011_1

FRAME_2010_2     FRAME_2010_1     FRAME_2009_2     FRAME_2009_1

FRAME_2010_2                   FRAME_2010_1                   FRAME_2009_2                   FRAME_2009_1

FRAME_2008_2     FRAME_2008_1     FRAME_2007_2     FRAME_2007_1

FRAME_2008_2                   FRAME_2008_1                   FRAME_2007_2                   FRAME_2007_1

FRAME_2006_2     FRAME01 2006 DEF.indd     FRAME_2005_2     FRAME_2005_1

FRAME_2006_2                   FRAME_2006_1                   FRAME_2005_2                   FRAME_2005_1

FRAME_2004_2     FRAME_2004_1     FRAME_2003_1

FRAME_2004_2                   FRAME_2004_1                                     FRAME_2003_1