FESTIVALOVÉ ODDELENIE

Mgr.art. Alexandra Gabrižová – koordinácia festivalového oddelenia

Gabriela Gažová a Jakub Spevák – asistenti
festivals(at)vsmu.sk
foreigndpt(at)vsmu.sk

02/ 59 303 577


FTF VŠMU ako najväčší producent krátkometrážnej tvorby na Slovensku participuje na mnohých filmových prehliadkach, aktívne sa podieľa na organizovaní podujatí propagujúcich krátkometrážnu tvorbu, prihlasuje študentské filmy na festivaly a sprostredkúva našim študentom možnosť zahraničných workshopov. Je členom medzinárodnej organizácie filmových vysokých škôl CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et Télévision).

Festivalové oddelenie FTF VŠMU vzniklo v roku 1995. So vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004 sa rozsah ponúk na spoluprácu a reprezentáciu školy takmer strojnásobil a v súčasnosti sa tvorba FTF VŠMU objavuje v priemere na 150 festivaloch a filmových podujatiach v približne 40 štátoch ročne.

Počas vedeného štatistického obdobia (1995 – 2017) boli filmy z našej produkcie uvedené na 1899 festivaloch a prehliadkach a získali 556 domácich a zahraničných ocenení. K nedávnym úspechom patria aj zaradenia do súťaží najprestížnejších áčkových festivalov ako sekcia Cinéfondation v Cannes (Atlantída, 2003 – r.Michal Blaško, 2017, Ďakujem, dobre – r. Mátýas Prikler, 2009) alebo sekcia Short Cuts na MFF Toronto (Magic Moments – r.Martina Buchelová, 2016) či postup do semifinále Academy Awards na Oscara za študentskú tvorbu (Balada o Tereze a Šimonovi – r. Martin Hnát, 2015).

V portfóliu FTF VŠMU sa nachádzajú hrané, dokumentárne i animované filmy rôznych žánrov – od angažovaných, reagujúcich na súčasné globálne témy, cez komédie, drámy, adaptácie až po filmy pre detského diváka. Všetky sa vyznačujú osobitými formujúcimi sa rukopismi mladých autorských filmárov.

V prípade záujmu o portfólio filmov za účelom festivalových prezentácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.