KONTAKTY

[VYHĽADÁVANIE]

Adresa:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
813 01 Bratislava, SR

Address:
Film and TV Faculty
Academy of Performing Arts
Svoradova 2
813 01 Bratislava, Slovakia

Vrátnica
(Central Office)
tel.: +421 2 59303 561

 

Dekanát FTF

prof. Darina Smržová – dekanka FTF VŠMU (Dean of the Faculty)
tel.: +421 2 59303 575, e-mail: dekanatftf(a)vsmu.sk (sekretariát dekanky, Anastázia Mihoková)

Ing. Elena Horváthová – tajomníčka FTF VŠMU (Secretary´s Office)
tel.: +421 2 59303 574, e-mail: horvathova(a)vsmu.sk

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – prodekanka pre štúdium a vzdelávanie FTF VŠMU
(Vice-Dean for Study and Education)

tel.: +421 2 59303 572, e-mail: molakova.vsmu(a)gmail.com

Mgr. Jana Keeble – prodekanka pre zahraničie FTF VŠMU
(Vice Dean for Foreign Affairs)
tel.: +421 2 59303 572, e-mail: keeble@vsmu.sk

doc. Richard Žolko, ArtD. – prodekan pre technológie a rozvoj fakulty FTF VŠMU
(Vice-Dean for Technology and Development)
tel.: +421 2 59303 572, e-mail: zolko@vsmu.sk

doc. Ján Oparty, ArtD. – prodekan pre výrobu FTF VŠMU
(Vice-Dean for Production)
tel.: +421-2-5930 3585, e-mail: oparty(a)vsmu.sk

Študijné oddelenie:
Bakalársky stupeň (Office of BA degree studies):
Joja Gašparcová, tel.:+421 2 59303 571, e-mail: gasparcova(a)vsmu.sk
Magisterský a doktorandský stupeň (Office of MA and ArtD degree studies):
Mgr. Jana Mihoková, tel.: +421 2 59303 578, e-mail: mihokova(a)vsmu.sk

Festivalové oddelenie (Festival department)
Alexandra Gabrižová, tel.: +421 2 59303 577, e-mail: festivals(a)vsmu.sk,

Školské výrobné centrum
Mgr. Slavomír Gruber, tel.: +421 2 59303 586, e-mail: gruber(a)vsmu.sk
Mgr. Emília Jarošová, tel.: +421 2 59303 586, e-mail: jarosova(a)vsmu.sk
Viera Luknárová, tel.: +421 2 59303 586, e-mail: luknarova(a)vsmu.sk

Projektové oddelenie – granty
Mgr. Jana Keeble, tel.: +421 2 59303 585, e-mail: grantyftf(a)vsmu.sk,

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami (Students with special education needs coordinator): Mgr. Ján Roháč, Kancelária umeleckej produkcie, č. d. D 106 (vedľa KS Dvorana), HTF VŠMU, Zochova 1, 813 01 Bratislava, tel: +421-2-59 303 522 (kl. 522),  e-mail: rohac@vsmu.sk, konzultácie: utorok a štvrtok od 13.00 do 15.00 (mimo konzultačných hodín sa treba dohodnúť telefonicky)

Správkyňa akademického informačného systému (AIS2): Mgr. Katarína Révayová, e-mail:  ais2(a)vsmu.sk

Karty ISIC – znehodnotenie, alebo strata: Ing. arch. Mária Vyšnovská, kancelária ISIC, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie, Bratislava (stará budova, prízemie vpravo – miestnosť za schodmi) denne od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod..Tel.: 02/5924 4470, e-mail: karty@vsmu.sk

 

Ateliéry a katedry  

Ateliér scenáristickej tvorby (Scriptwriting Department): doc. Alena Bodingerová, ArtD., tel: +421-2-5930 3589, e-mail: bodingerova(a)gmail.com
Ateliér filmovej a televíznej réžie (Directing Department): Mgr.art. Róbert Šveda, ArtD.., tel: +421-2-5930 3590, e-mail: robosveda(a)gmail.com
Ateliér dokumentárnej tvorby (Documentary Department): prof. Ingrid Mayerová, ArtD.,tel: +421-2-5930 3588, e-mail: ingrid.rene(a)mail.t-com.sk
Ateliér animovanej tvorby (Animation Department): doc. PhDr. Eva Gubčová, ArtD. ,tel: +421-2-5930 3579, e-mail: gubcova(a)vsmu.sk
Ateliér kameramanskej tvorby (Cinematography Department): prof. Ján Ďuriš, ArtD.,tel.: +421-2-5930 3584, e-mail: duris(a)vsmu.sk
Ateliér strihovej skladby (Department of Editing): prof. Darina Smržová, tel.: +421-2-5930 3580, e-mail: smrzova(a)vsmu.sk
Ateliér zvukovej skladby (Sound Department): prof. Peter Mojžiš, ArtD.,tel.: +421-2-5930 3581, mopet(a)chello.sk
Ateliér vizuálnych efektov (Visual Effects Department): prof. Ľudovít Labík, ArtD., tel.: +421-2-5930 3580, vizualneefekty(a)vsmu.sk
Katedra produkcie a distribúcie (Production Department): doc. Ján Oparty, ArtD., tel.: +421-2-5930 3585, e-mail: oparty(a)vsmu.sk
Katedra audiovizuálnych štúdií (Department of Audio Visual Studies): doc. Katarína Mišíková, PhD., tel.: +421-2-5930 3587, e-mail: misikovakatarina(a)gmail.com

Tajomníčka ateliérov a katedier: Lucia Gucmanová, tel.: +421 2 59303 585, e-mail: gucmanova(a)vsmu.sk