Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Tvoria ho dekan FTF, prodekani, vedúci pracovísk FTF VŠMU, tajomník fakulty a ďalší členovia menovaní dekanom.

Členovia Kolégia dekana FTF
prof. Darina SMRŽOVÁ – dekanka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
Ing. Elena HORVÁTHOVÁ – tajomníčka FTF VŠMU
Mgr. art. Katarína MOLÁKOVÁ, ArtD. – prodekanka pre štúdium a vzdelávanie FTF VŠMU
Mgr. Jana KEEBLE – prodekanka pre zahraničie FTF VŠMU
doc. Richard ŽOLKO, ArtD. – prodekan pre technológie a rozvoj fakulty FTF VŠMU
doc. Ján OPARTY, ArtD. – prodekan pre výrobu FTF VŠMU, vedúci Katedry produkcie a manažmentu
doc. Alena BODINGEROVÁ, ArtD. – vedúca Ateliéru scenáristickej tvorby
prof. Ingrid MAYEROVÁ, ArtD. – vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby
Mgr. art. Robo ŠVEDA, ArtD. – vedúci Ateliéru filmovej a televíznej réžie
doc. PhDr. Eva GUBČOVÁ, ArtD. – vedúca Ateliéru animovanej tvorby
doc. Katarína MIŠÍKOVÁ, PhD. – vedúca Katedry audiovizuálnych štúdií
prof. Ján ĎURIŠ, ArtD. – vedúci Ateliéru kameramanskej tvorby
doc. Štefan ŠVEC, ArtD. – vedúci Ateliéru strihovej skladby
prof. Peter MOJŽIŠ, ArtD. – vedúci Ateliéru zvukovej skladby
prof. Ľudovít LABÍK, ArtD. – vedúci Ateliéru vizuálnych efektov


ZÁPISNICE Z KD

Zapisnica_KD_2018-10-10
Zapisnica_KD_2018-06-27

Zapisnica_KD_2018-05-18

Zapisnica_KD_2018-04-18

Zapisnica_KD_2018-02-14
Zapisnica_KD_2018-01-17

Zapisnica_KD_2017-12-13
Zapisnica_KD_2017-11-16

Zapisnica_KD_2017-10-11

Zapisnica_KD_2017-09-07

Zapisnica_KD_2017-06-28
Zapisnica_KD_2017-05-17

Zapisnica_KD_2017-04-12

Zapisnica_KD_2017-02-15
Zapisnica_KD_2017-01-18
zapisnica_kd_2016-12-14

zapisnica-kd-2016-11-16
zapisnica-kd-2016-10-12
zapisnica-kd-2016-09-14
zapisnica-kd-2016-07-01
zapisnica-kd-2016-05-11
zapisnica-kd-2016-04-13
zapisnica-kd-2016-03-16
zapisnica-kd-2016-02-15
zapisnica-kd-2016-01-27
zapisnica-kd-2015-12-16
zapisnica-kd-2015-11-18
zapisnica-kd-2015-10-14
zapisnica-kd-2015-09-16