Poslanie a história

htf_priecelieSlovenský film znova ožil aj vďaka Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

 

Filmová a televízna fakulta je súčasťou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jej poslaním je udržanie vysokej profesionálnej úrovne vzdelávania v dvoch študijných odboroch:

  •  filmové umenie a multimédiá
  •  dejiny a teória filmového umenia a multimédií

Fakulta poskytuje vzdelanie výnimočne nadaným študentom,  ich talent a umenovedné schopnosti ďalej rozvíja a vedie k prehlbovaniu ich individuálneho osobnostného prejavu. Prispieva tak ku kultivácii v oblasti audiovízie a pomáha udržovať povedomie o vysokej národnej kultúrnej úrovni.

Fakulta kladie dôraz na osvojenie vysokých profesionálnych štandardov vo všetkých základných filmových profesiách a vedie študentov k hlbokým teoretickým a praktickým znalostiam. V akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch vzdelania, im poskytuje priestor na tvorivý rozvoj individuálneho umeleckého talentu.

Filmová a televízna fakulta je významnou kultúrnou inštitúciou, prostredníctvom verejnej prezentácie študentských filmových projektov výrazne obohacuje kultúrny priestor Bratislavy a pre  Slovensko získava významný ohlas na medzinárodných festivaloch a prehliadkach.

FTF VŠMU v Bratislave je najstaršia a najprestížnejšia filmová škola na Slovensku. Sformovala väčšinu najvýznamnejších súčasných slovenských filmárov mladšej generácie, ktorí sú uznávaní a oceňovací v medzinárodnom filmárskom kontexte. Patria medzi nich napr. režiséri Peter Bebjak (Zlo, Čistič), Zuzana Liová (Ticho, Dom), Mátyás Prikler (Ďakujem, dobre), scenárista Marek Leščák (Záhrada, Orbis pictus, Slnečný štát, Slepé lásky, Deti, Koza), dokumentaristi Peter Kerekes (66 sezón, Zamatoví teroristi, Ako sa varia dejiny, Fetiše socializmu), Jaro Vojtek (My zdes!, Hranica, Tak ďaleko, tak blízko, Deti), Robo Kirchhoff (Kauza Cervanová, Para nad riekou), Marko Škop (Osadné, Eva Nová), Juraj Lehotský (Slepé lásky, Zázrak), Miro Remo (Comeback, Arsy Versy), animátori Michal Struss (V kocke), Ivana Laučíková (Posledný autobus), Ivana Šebestová (Štyri, Sneh), Vanda Raýmanová (Kto je tam? Drobci), Katarína Kerekesová (Kamene, Mimi a Líza), producentka Barbara Harumová Hessová (Comeback, Tak ďaleko, tak blízko, Stanko), strihači Marek Kráľovský (Čistič, Comeback) a Maroš Šlapeta (Deti, Ďakujem, dobre, Koza), či kameramani Martin Žiaran (Hany, Čistič, Učiteľka) a Tomáš Stanek (Deti, Agáva).

Väčšina týchto absolventov ostala Filmovej a televíznej fakulte verná. Teraz na nej učia spolu s významnými osobnosťami slovenského filmu, akými sú scenárista a režisér Ondrej Šulaj (Pavilón šeliem, Neha, Záhrada, Všetko, čo mám rád, Agáva), režiséri Martin Šulík (Neha, Záhrada, Cigán),  Dušan Trančík (Fotografovanie obyvateľov domu, Víťaz, Iná láska), či Stanislav Párnický (Kára plná bolesti, Južná pošta), spisovateľ a scenárista Dušan Dušek (Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, Krajinka), legendárny kameraman Stanislav Szomolányi (Slnko v sieti), kameraman Ján Ďuriš (Bathory), dramaturgička Zuzana Gindl – Tatárová (Sedím na konári a je mi dobre, Kandidát), majster zvuku Peter Mojžiš (Všetko, čo mám rád, Slnečný štát, Cigán), strihač a producent Patrik Pašš (Tisícročná včela, Sila ľudskosti, Tri sezóny v pekle), scenáristka a dramaturgička Ingrid Mayerová (Lyrik, Muž, ktorý sadil stromy, cyklus Prvá) či teoretici Jelena Paštéková a Václav Macek (významná a jedinečná publikácia Dejiny slovenskej kinematografie).

 

Na FTF VŠMU v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni učia títo tvorcovia budúcich talentovaných filmových a televíznych scenáristov, režisérov, dokumentaristov, kameramanov, animátorov, strihačov, zvukárov, producentov, tvorcov vizuálnych efektov a filmových teoretikov a kritikov.

Fakulta podporuje súčasné trendy v kinematografii, ale zachováva si aj invenciu, remeslo a hodnoty získané počas vyše päťdesiatročnej činnosti VŠMU. Otvára dvere všetkým, ktorí ešte dúfajú, že je možné vyhnúť sa povrchnosti a tvorivo naplniť potrebu umeleckej reflexie sveta, pre všetkých tých, ktorí v sebe spájajú osobnú citlivosť spolu s intelektom, vnútornú spontaneitu i zmysel pre formálne experimenty.

Štúdium v umeleckých programoch je založené predovšetkým na tvorbe študentských hraných, dokumentárnych a animovaných filmov. Pedagógovia k študentom pristupujú individuálne v snahe podporiť ich jedinečný talent, umelecký a osobnostný rozvoj, originálny pohľad na svet, vlastný rukopis a túžbu prinášať na plátno odvážne príbehy o svete, v ktorom žijú.

V teoretickom študijnom programe Audiovizuálne štúdiá sa študenti pripravujú na dráhu filmových teoretikov a kritikov.

Naši študenti prezentovali v roku 2015 svoje filmy na medzinárodných podujatiach v nemeckom Mníchove, v Aténach, Ľubľane, Viedni, Manchestri, Hongkongu, na Floride, v Madride, v indickom Dillí, kórejskom Soule, v Moskve, či v Rio de Janeiro. Toto je len krátky výpočet účastí, počas ktorých získali študenti Filmovej a televíznej fakulty za ostatný rok až 24 významných medzinárodných ocenení.