Grantové oddelenie

 

Grantové oddelenie odštartovalo svoju činnosť na škole v roku 2012 a odvtedy permanentne rozvíja svoju činnosť aktívnej podpory všetkých pedagogických a výskumných pracovísk FTF VŠMU. Vyhľadáva možnosti financovania aktivít v oblasti výskumu a umeleckej činnosti, asistuje pri spracúvaní nápadov pedagógov, doktorandov, študentov a iných pracovníkov FTF VŠMU do podoby projektových zámerov. Od roku 2012 boli pripravené a realizované desiatky projektov, ktoré boli financované z domácich alebo zahraničných zdrojov.

V systéme svojej činnosti oddelenie vytvorilo štruktúru spolupráce a komunikácie s jednotlivými ateliérmi a pracoviskami školy.

Pre komunikáciu a zahraničné projekty oddelenie ponúka francúzsky, anglický a v prípade potreby portugalský jazyk.

Na oddelení pracuje Mgr. art. Anna Rumanová pod vedením Mgr. Jany Keeble v kancelárii 308, tretie poschodie, osobné stretnutie je možné na základe kontaktu na emailovej adrese: grantyftf@vsmu.sk a rumanova@vsmu.sk


Užitočné odkazy:

Audiovizuálny fond
www.avf.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk

 

Nadácia Tatra banky

www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie, umeleckú tvorbu a dizajn. Prečítajte si viac o grantových programoch nadácie a podujatiach, ktoré organizujeme.

 

APVV

www.apvv.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

 

Interreg CENTRAL EUROPE

www.interreg-central.eu

Interreg CENTRAL EUROPE is a European Union funding programme that inspires and supports cooperation on shared regional challenges – with a budget of 246 million Euro from the European Regional Development Fund (ERDF).

 

Calls for projects | EUREKA

www.eurekanetwork.org

Do you want to work with partners beyond national borders, developing new products or working on pre-competitive R&D? Do you want to access new markets,…

 

Visegrad Fund

www.visegradfund.org

Grants. With grants, we seek to advance innovative ideas that address shared challenges by high quality regional cooperation projects. Whether you are pursuing arts, work with vulnerable groups or focus on innovative entrepreneurship, we believe regional cooperation can bring positive change to your field or community.

 

SAIA, n. o. – Databáza štipendií a grantov

granty.saia.sk

Názov Uzávierka žiadostí; ČESKO – štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody

 

CED Slovakia – Kreatívna Európa

www.cedslovakia.eu

Kreatívna Európa – Kreatívna Európa je novým programom EU komisie pre roky 2014-2020. Tento program vám prináša výzvy z oblasti MEDIA a Kultúry, neváhajte preto a zapojte sa aj vy s vašim projektom.