About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 66 blog entries.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS VŠMU

PROTOKOL O PRIEBEHU DOPLŇUJUCÍCH VOLIEB ZÁSTUPCU FTF VŠMU
DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Voľby sa uskutočnili dňa 13.11.2018 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
Na priebeh volieb dohliadala volebná komisia v zložení:
doc. Leo Štefankovič – predseda
prof. Stanislav Párnický – člen
Ing. Vladimír Slaninka – člen

Volebná komisia:
1. pred začatím volieb skontrolovala volebnú urnu a […]

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS FTF VŠMU

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU
Novým členom zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU sa so súčtom 28 potvrdených hlasov stáva odborný asistent Ateliéru strihovej skladby

Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD.
Patrik Pašš
predseda volebnej komisie FTF VŠMU

v Bratislave 13.11.2018


Ku dňu 8.11.2018 do 14.30 bol do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU za Filmovú a telvíznu fakultu […]

Výstava ANIMACE OSU – VŠMU, Ostrava, október 2018

Dňa 24.10.2018 sa v Ostrave konala vernisáž spoločnej výstavy Ostravskej univerzity a Vysokej školy múzických umení pod názvom ANIMACE OSU – VŠMU.

Ateliér animácie a audiovizuálneho umenia Ostravskej univerzity a Ateliér animovanej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave vás chcú zlákať na množstvo čerstvej študentskej animácie v Kompresorovni bane Michal.
Tešiť sa môžete na šťavnaté plody […]

Nová výzva Národného štipendijného programu SR

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2018 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci […]

Spoločenskovedný seminár – ZS

Zimný semester 2018/19, Barco, FTF VŠMU, utorky o 18,30 h

13. 11. 2018
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Ústav politických vied SAV

————————————–

20. 11. 2018
PhDr. Zora Bútorová, PhD.
Inštitút pre verejné otázky
Historické osmičky v spätnom pohľade verejnosti
(čo ukázal výskum historického vedomia na Slovensku a v Česku)

————————————–

27. 11. 2018
Doc. Ľubor Matejko, PhD.
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FF UK
Odtajnené dejiny Augusta 68
Prednáška o […]

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FTF VŠMU

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Predseda Akademického senátu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že Akademický senát vypísal termín voľby dekana FTF VŠMU na 27. júna 2018.

Voľba sa uskutoční na osobitnom zasadnutí AS FTF VŠMU po skončení Predvolebného zhromaždenia, na ktorom […]

ZVUKOVÁ SKLADBA / Výsledky doplňujúcich prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19

Výsledky prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19
v št. programe Strihová a zvuková skladba
št. plán ZVUKOVÁ SKLADBA

dňa 26.6.2019

Výsledky volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU

Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave, uskutočnených dňa 7.6.2018

 

Volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave sa zúčastnilo z 283 oprávnených voličov 36. Z do volebnej urny vhodených hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.

 

Voliči odovzdali svoje hlasy jednotlivým kandidátom v nasledujúcom poradí:

Martin Jurči (AKT) 22 platných hlasov […]

X