About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 63 blog entries.

Výstava ANIMACE OSU – VŠMU, Ostrava, október 2018

Dňa 24.10.2018 sa v Ostrave konala vernisáž spoločnej výstavy Ostravskej univerzity a Vysokej školy múzických umení pod názvom ANIMACE OSU – VŠMU.

Ateliér animácie a audiovizuálneho umenia Ostravskej univerzity a Ateliér animovanej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave vás chcú zlákať na množstvo čerstvej študentskej animácie v Kompresorovni bane Michal.
Tešiť sa môžete na šťavnaté plody […]

Nová výzva Národného štipendijného programu SR

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2018 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci […]

Spoločenskovedný seminár – ZS

Zimný semester 2018/19, Barco, FTF VŠMU, utorky o 18,30 h

13. 11. 2018
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Ústav politických vied SAV

————————————–

20. 11. 2018
PhDr. Zora Bútorová, PhD.
Inštitút pre verejné otázky
Historické osmičky v spätnom pohľade verejnosti
(čo ukázal výskum historického vedomia na Slovensku a v Česku)

————————————–

27. 11. 2018
Doc. Ľubor Matejko, PhD.
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FF UK
Odtajnené dejiny Augusta 68
Prednáška o […]

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FTF VŠMU

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Predseda Akademického senátu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že Akademický senát vypísal termín voľby dekana FTF VŠMU na 27. júna 2018.

Voľba sa uskutoční na osobitnom zasadnutí AS FTF VŠMU po skončení Predvolebného zhromaždenia, na ktorom […]

ZVUKOVÁ SKLADBA / Výsledky doplňujúcich prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19

Výsledky prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19
v št. programe Strihová a zvuková skladba
št. plán ZVUKOVÁ SKLADBA

dňa 26.6.2019

Výsledky volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU

Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave, uskutočnených dňa 7.6.2018

 

Volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave sa zúčastnilo z 283 oprávnených voličov 36. Z do volebnej urny vhodených hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.

 

Voliči odovzdali svoje hlasy jednotlivým kandidátom v nasledujúcom poradí:

Martin Jurči (AKT) 22 platných hlasov […]

VÝBEROVÉ KONANIE – OA – DOC

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

 

1 funkčné miesto odborného asistenta pre […]

VÝBEROVÉ KONANIA

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

 

pre Katedru audiovizuálnych štúdií:

 

  • 1 pracovné miesto výskumného pracovníka […]

VÝZVA NA NÁVRHY KANDIDÁTOV NA POST DEKANA FTF VŠMU

Vážené kolegyne, kolegovia, Akademická obec FTF VŠMU,

Akademický senát FTF VŠMU v súvislosti s ukončením funkčného obdobia dekana FTF VŠMU v zmysle zákona o vysokých školách a podľa príslušných ustanovení Štatútu FTF VŠMU vyzýva týmto členov Akademickej obce FTF VŠMU, aby v termíne do 28. 05. 2018 do 15.00 hod. predložili svoje návrhy kandidátov na voľbu […]

X