About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 60 blog entries.

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FTF VŠMU

OZNÁMENIE O USKUTOČENÍ VOĽBY DEKANA FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Predseda Akademického senátu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že Akademický senát vypísal termín voľby dekana FTF VŠMU na 27. júna 2018.

Voľba sa uskutoční na osobitnom zasadnutí AS FTF VŠMU po skončení Predvolebného zhromaždenia, na ktorom […]

ZVUKOVÁ SKLADBA / Výsledky doplňujúcich prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19

Výsledky prijímacích skúšok na bc. štúdium pre ak. rok 2018/19
v št. programe Strihová a zvuková skladba
št. plán ZVUKOVÁ SKLADBA

dňa 26.6.2019

Výsledky volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU

Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave, uskutočnených dňa 7.6.2018

 

Volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave sa zúčastnilo z 283 oprávnených voličov 36. Z do volebnej urny vhodených hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.

 

Voliči odovzdali svoje hlasy jednotlivým kandidátom v nasledujúcom poradí:

Martin Jurči (AKT) 22 platných hlasov […]

VÝBEROVÉ KONANIE – OA – DOC

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

 

1 funkčné miesto odborného asistenta pre […]

VÝBEROVÉ KONANIA

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

pre študijný odbor Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

 

pre Katedru audiovizuálnych štúdií:

 

  • 1 pracovné miesto výskumného pracovníka […]

VÝZVA NA NÁVRHY KANDIDÁTOV NA POST DEKANA FTF VŠMU

Vážené kolegyne, kolegovia, Akademická obec FTF VŠMU,

Akademický senát FTF VŠMU v súvislosti s ukončením funkčného obdobia dekana FTF VŠMU v zmysle zákona o vysokých školách a podľa príslušných ustanovení Štatútu FTF VŠMU vyzýva týmto členov Akademickej obce FTF VŠMU, aby v termíne do 28. 05. 2018 do 15.00 hod. predložili svoje návrhy kandidátov na voľbu […]

Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Záujemcovia o štúdium na FTF VŠMU zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium.
Podľa § 56 Zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“) základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného […]

Termíny skúšok DSF a SSF

Pondelok 14.5. kinosála, riadny termín:
9 h (DSFII.)
10 h (DSFIV.)
11 h (DSFVI. + SSFII.)

Pondelok 21.5. kinosála, 1. opravný termín:
9 h (DSFII.)
10 h (DSFIV.)
11 h (DSFVI. + SSFII.)

Pondelok 28.5. kinosála, 2. opravný termín:
9 h (DSFII. + DSFIV.)
10 h (DSFVI. + SSFII.)

+ Ďalšie podrobnosti a harmonogram prednášok v prílohe:

Termíny DSF a SSF 2018 letny semester
DSF_SSF – […]

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 80 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v […]

X