About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 63 blog entries.

Cena divákov na festivale BAICFF

Študent Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU Peter Trandžík uspel v Kalifornii s filmom „Sušienku?“.

Film Petra Trandžíka vyhral cenu divákov vo svojej kategórii na festivale BAICFF (Bay Area International Children’s Film Festival). Za najlepšie filmy hlasovali deti na festivale.
http://baicff.com/
http://baicff.com/films/

Festival BAICFF má za sebou už 11. ročník a filmy z celého sveta. Na festivale sa premietali v […]

Spoločenskovedný seminár / LS 2018-19

Spoločenskovedný seminár, Barco, utorky od 18,30 h

5. 3. 2019
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV

Po postmoderne. Koncepty súčasnosti
Prednáška priblíži premeny kultúrnej paradigmy po konci postmoderny. Zameria sa na spoločenské, kultúrne a umelecké tendencie charakterizujúce umenie a literatúru v prvých desaťročiach 21. storočia, ktoré sa prejavili i v aktuálnej slovenskej literárnej produkcii.

———————————————–

26. 3. 2019
PhDr. […]

FTF VŠMU sa zapája do iniciatívy Deň krátkeho filmu

21.december – najkratší deň v roku, je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu. V tomto čase sa po celom svete organizujú prehliadky krátkometrážnej tvorby s cieľom predstaviť ju širokej verejnosti. Na Slovensku sa tretí rok v rade bude konať podujatie Deň krátkeho filmu, počas ktorého sa v jedenástich slovenských mestách uvedie výber slovenskej krátkej produkcie.

Deň krátkeho filmu […]

NOVÉ RÁMCE FILMOVÝCH TEÓRIÍ

Dňa 4. decembra 2018 (utorok) sa na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU

o 10.00 uskutoční v BARCU

otvorené pracovné diskusné stretnutie členov katedry audiovizuálnych štúdií

 

NOVÉ RÁMCE FILMOVÝCH TEÓRIÍ

 

Podujatie je súčasťou grantového projektu Súčasné filmové teórie: Nové rámce, iné problémy, ktoré podporila agentúra VEGA (1/0720/17)

 

Program kolokvia:

10.00 Otvorenie: Jelena Paštéková

1. blok: Moderátorka Katarína Mišíková

Jelena Paštéková: Mimézis a reprezentácia

Zuzana Mojžišová: […]

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS VŠMU

PROTOKOL O PRIEBEHU DOPLŇUJUCÍCH VOLIEB ZÁSTUPCU FTF VŠMU
DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Voľby sa uskutočnili dňa 13.11.2018 v čase od 10:00 do 14:00 hod.
Na priebeh volieb dohliadala volebná komisia v zložení:
doc. Leo Štefankovič – predseda
prof. Stanislav Párnický – člen
Ing. Vladimír Slaninka – člen

Volebná komisia:
1. pred začatím volieb skontrolovala volebnú urnu a […]

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS FTF VŠMU

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCICH VOLIEB do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU
Novým členom zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU sa so súčtom 28 potvrdených hlasov stáva odborný asistent Ateliéru strihovej skladby

Mgr.art. Michal Kondrla, ArtD.
Patrik Pašš
predseda volebnej komisie FTF VŠMU

v Bratislave 13.11.2018


Ku dňu 8.11.2018 do 14.30 bol do zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU za Filmovú a telvíznu fakultu […]

X