About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 64 blog entries.

Anketa o kvalite štúdia v akademickom roku 2017/18

Vážení študenti,
 
aj tento rok sa môžete vyjadriť ku kvalite štúdia na FTF v našom školskom dotazníku. Nájdete ho po prihlásení sa do AISu v ponuke na lište naľavo. 
Ubezpečujeme Vás, že dotazník je anonymný. Je absolútne vylúčené, aby sme sa dostali k menám […]

Skúšky, klauzúry a štátnice v letnom semestri 2017/18 – základné informácie

7. 5. 2018 – 30. 6. 2018 – skúšobné obdobie LS

30. 6. 2018 – posledný deň na splnenie študijných povinností za letný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS  (pedagógovia)

 

Skúšky z bežných predmetov:

  • Študent má z každého predmetu nárok na 1 riadny termín skúšky, 1 prvý opravný termín a 1 druhý opravný termín skúšky.
  • Termíny skúšok vypisuje […]

Prestup na FTF VŠMU z inej vysokej školy

PRESTUP NA ŠTÚDIUM PRÍSLUŠNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU FTF VŠMU Z TOTOŽNÉHO, ALEBO PRÍBUZNÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU NA INEJ VYSOKEJ ŠKOLE V SR, ALEBO V ZAHRANIČÍ

 

V zmysle článku 53, odsek 5 až 10 platného Študijného poriadku Filmovej a televíznej fakulty v Bratislave, FTF VŠMU môže povoliť zápis na štúdium študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo […]

Vyhlásenie pedagógov VŠMU

Sme znepokojení situáciou v RTVS, kde už niekoľko týždňov prevláda atmosféra strachu a neistoty.

Plazivá a dlhodobá podoba tejto neistoty naznačuje, že zámerom vedenia nie je konštruktívny rozvoj a nadviazanie kontinuity

s predchádzajúcim úspešným obdobím, ale len systematická deštrukcia ľudského potenciálu a poslania tejto inštitúcie.

Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných […]

Prijímacie skúšky pre akademický rok 2018 / 2019 – magisterský stupeň

Smernica dekana FTF VŠMU v Bratislave č. 1/2018 o prijímacom konaní v magisterskom stupni štúdia na FTF VŠMU pre akademický rok 2018/19

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2018/19 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

Študijný odbor 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá:

  • Animovaná tvorba
  • Kameramanská […]

Pozvanie na Scenáristický deň FTF VŠMU 2018

Ateliér scenáristickej tvorby srdečne pozýva študentov, pedagógov i širokú verejnosť na tohoročný Scenáristický deň, na ktorom študentky & študenti scenáristiky všetkých ročníkov prezentujú svoju filmovú, scenáristickú a inú literárnu tvorbu.

Scenáristický deň sa uskutoční v piatok 27. 4. 2018 na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, Svoradova 2.

Program:

10:00-11:30 – Kino Klap – Kinosála Barco (na mínus jednotke)

– premietanie […]

Slávnostné promócie 2018

Budúcim absolventom magisterského a doktorandského stupňa štúdia na FTF VŠMU oznamujeme, že slávnostné promócie sa uskutočnia 4. júla 2018 (streda) o 10.00 hodine. Ďalšie dôležité informácie dodáme postupne.

Študentské konfrontácie 2018 o dokumentárnych a hraných filmoch našich študentov

Katedra audiovizuálnych štúdií, Ateliér dokumentárnej tvorby a Ateliér filmovej a televíznej réžie srdečne pozývajú študentov, pedagógov aj širokú verejnosť na tohtoročné Študentské konfrontácie, ktoré budú venované najnovším dokumentárnym a hraným filmom študentov FTF VŠMU. Vstup je voľný.

 

 

ŠTUDENTSKÉ KONFRONTÁCIE Vol. I.

O FILMOCH ŠTUDENTOV ATELIÉRU DOKUMENTÁRNEJ TVORBY

27. 4. 2018

 

Program

9:30 – 12:30

Projekcie filmov Ateliéru dokumentárnej tvorby – kino KLAP (kinosále […]

Masterclass a workshop svetoznámeho kameramana Slawomira Idziaka na VŠMU!

Filmová a televízna fakulta VŠMU uvádza workshop významného svetového kameramana Slawomira Idziaka

Vizuálna dramaturgia

FTF VŠMU, Svoradova 3, Divadlo Kaplnka VŠMU, Ventúrska 3, 17. – 21. 4. 2018

Workshop zameraný na prepojenie práce filmovej kamery a filmovej dramaturgie si kladie za cieľ rekonštruovať proces transformácie slov do obrazov. Prostredníctvom nekonvenčných interaktívnych postupov umožní študentom kameramanskej tvorby a filmovej réžie overiť […]

X