Úvod

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  poskytuje jedinečný študijný program, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku. Sú ním Audiovizuálne štúdiá.

Štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni je postavené na rozvíjaní individuálnej tvorivosti poslucháča, ktorá sa realizuje v teoretickej reflexii filmu aj v autorskej audiovizuálnej tvorbe. Ťažiskom odboru sú prednášky o dejinách a teórii filmového umenia, semináre podporujúce analytické myslenie, schopnosť kritickej reflexie a kultiváciu štylistického prejavu, tiež prednášky zoznamujúce poslucháčov so základmi filmárskeho remesla podľa jednotlivých profesií a následne individuálne vedené semináre tvorby, ktoré poskytujú študentom priestor pre vlastnú filmársku invenciu.
Okrem školenia pod vedením špičiek slovenského filmu z oblasti teórie a praxe poskytuje zázemie umeleckej školy i moderné technické vybavenie dvoma kinosálami, kamerami, zvukovou aparatúrou, strižňami a multimediálnymi učebňami. V rámci samotnej Filmovej a televíznej fakulty je špecifikom študijného programu Audiovizuálne štúdiá to, že ponúka vzdelanie a empíriu v teoretickej i praktickej oblasti audiovízie súčasne.
Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa úspešní študenti uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, vo vedeckých pracoviskách a vysokom školstve. Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly, kde filmový odborník zostavuje festivalové sekcie. Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet. Všetko závisí od preferencií a individuálnych záujmov každého absolventa.

Informácie o nás nájdete aj tu:
http://kas.vsmu.sk/uvod/

Pedagógovia Katedry audiovizuálnych štúdií

doc. Katarína MIŠÍKOVÁ, PhD. – vedúca katedry
prof. PhDr. Jelena PAŠTÉKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Václav MACEK, CSc.
prof. PhDr. Peter MICHALOVIČ, CSc.
doc. PhDr. Martin CIEL, PhD.
doc. Mária RIDZOŇOVÁ-FERENČUHOVÁ, PhD.
Mgr. Eva FILOVÁ, ArtD.
Mgr. Monika MIKUŠOVÁ, PhD.
Mgr. Zuzana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
Mgr. art. Eva ŠOŠKOVÁ