Pedagógovia

 doc. Katarína Mišíková, PhD.
Prednáša dejiny svetového filmu, vedie semináre filmovej analýzy a súčasnej filmovej teórie. Venuje sa problémom naratívneho porozumenia a analýze filmu. Vydala vedeckú monografiu Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), participovala na niekoľkých domácich i zahraničných zborníkoch, spolu s Evou Filovou a Monikou Mikušovou autorsky pripravila rozhlasový cyklus o dejinách filmu Kino-Ucho. V rokoch 2003 – 2008 pracovala ako dramaturg artových filmov pre Slovenskú televíziu.

prof. Václav Macek, CSc.
K dejinám filmu sa dostal cez sledovanie projekcií v Slovenskom filmovom ústave, po troch rokoch práce v rôznych robotníckych funkciách a kvôli tomu, že politická moc v 80. rokoch buď celkom zakazovala skvelým slovenským filmárom tvoriť, alebo im aspoň všemožne sťažovala ich prácu – a to mal v pláne zmeniť. Preto po roku 1989 písal knihy o E. Havettovi, D. Hanákovi, Š. Uhrovi, J. Kadárovi a o celých našich kinematografických dejinách (spolu s Jelenou Paštékovou). Okrem dejín sa venuje súčasnej fotografii, je kurátorom mnohých výstav (napr. fotofestival Mesiac fotografie) a editorom projektu The History of European Photography.

prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.
Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie (rovnomenná publikácia, spoluautor Václav Macek, 1997 a 2016), dejinám slovenskej literatúry 20. storočia (Poetika a politika, 2004, Leopold Lahola, 2007), intermediálnym presahom literatúry a filmu (monografia Rozprávanie o rozprávaní, 2009). Publikuje v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch.

 
doc. Martin Ciel, PhD.
Pôsobil v SAV, SFÚ a VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Absolvoval prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, Minsku. Knižne publikoval Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 (2017). Je tiež programovým poradcom niekoľkých medzinárodných filmových festivalov.

 

Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
Učí na VŠMU, píše do rôznych periodík kratšie (i dlhšie) texty o filme a literatúre, venuje sa odbornej a jazykovej apretácii, je autorkou beletristických knižiek Afrodithé, Bon voyage, Genius loci a šéfkou študentského časopisu Frame o umení pohyblivých obrázkov. Napísala odbornú publikáciu Premýšľanie o filmových Rómoch (2014) a knihu filmových recenzií O ľuďoch a snoch (2016).

 

Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Vyštudovala filmovú vedu (PhD.) a vedu o výtvarnom umení v Bratislave. Pracovala ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie aj ako nezávislá kurátorka a publicistka, prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobí ako dramaturgička v Slovenskej televízii.

 

Mgr. Eva Filová, ArtD.
Pôsobí na FTF VŠMU a na Katedre intermédií VŠVU. Publikuje v odborných časopisoch, prioritne sa venuje slovenskému filmu, rodovej problematike a politikám tela. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza cyklus Kraťasy z archívu a Výročia osobností vo filmotéka kina Lumière. Spolu s Katarínou Mišíkovou a Monikou Mikušovou je autorkou rozhlasového cyklu o dejinách filmu s názvom Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.
Po absolvovaní všetkých troch stupňov štúdia pôsobí na KAS ako pedagogička. Prioritne sa venuje slovenskému animovanému filmu. V kontexte slovenskej kultúry považuje animovaný film za dynamický a životaschopný organizmus, ktorý okrem nadšených tvorcov a stále sa rozrastajúcej základne divákov potrebuje aj podporu reflektujúcich médií. Preto o slovenskom animovanom filme publikuje odborné články a recenzie a venuje sa kurátorskej činnosti.