Kontakt

FTF VŠMU
Katedra audiovizuálnych štúdií
Svoradova 2
813 01 Bratislava

Katedra audiovizuálnych štúdií: kas.ftf.vsmu@gmail.com

Vedúca katedry: misikovakatarina@gmail.com

Správkyňa webu: efilova@gmail.com

Web: http://kas.vsmu.sk/

Facebook: Katedra audiovizuálnych štúdií, Kinofil/M