Katedra audiovizuálnych štúdií

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  poskytuje jedinečný študijný program, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku. Sú ním Audiovizuálne štúdiá.

Štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni je postavené na rozvíjaní individuálnej tvorivosti poslucháča, ktorá sa realizuje v teoretickej reflexii filmu aj v autorskej audiovizuálnej tvorbe. Ťažiskom odboru sú prednášky o dejinách a teórii filmového umenia, semináre podporujúce analytické myslenie, schopnosť kritickej reflexie a kultiváciu štylistického prejavu, tiež prednášky zoznamujúce poslucháčov so základmi filmárskeho remesla podľa jednotlivých profesií a následne individuálne vedené semináre tvorby, ktoré poskytujú študentom priestor pre vlastnú filmársku invenciu.

Okrem školenia pod vedením špičiek slovenského filmu z oblasti teórie a praxe poskytuje zázemie umeleckej školy i moderné technické vybavenie dvoma kinosálami, kamerami, zvukovou aparatúrou, strižňami a multimediálnymi učebňami. V rámci samotnej Filmovej a televíznej fakulty je špecifikom študijného programu Audiovizuálne štúdiá to, že ponúka vzdelanie a empíriu v teoretickej i praktickej oblasti audiovízie súčasne.

Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa úspešní študenti uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, vo vedeckých pracoviskách a vysokom školstve. Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly, kde filmový odborník zostavuje festivalové sekcie. Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet. Všetko závisí od preferencií a individuálnych záujmov každého absolventa.

Informácie o nás nájdete aj tu: http://kas.vsmu.sk/uvod/

Pedagógovia Katedry audiovizuálnych štúdií

doc. Katarína MIŠÍKOVÁ, PhD.
prof. Václav MACEK, CSc.
prof. PhDr. Jelena PAŠTÉKOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Peter MICHALOVIČ, CSc.
doc. Martin CIEL, PhD.
Mgr. Zuzana MOJŽIŠOVÁ, PhD.
Mgr. Monika MIKUŠOVÁ, PhD.
Mgr. Eva FILOVÁ, ArtD.
Mgr. art. Eva ŠOŠKOVÁ, ArtD.

Interný doktorand

Mgr. Erik Binder