Dekanka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave oznamuje, že v dňoch 15. a 16. mája 2019 sa v budove FTF na Svoradovej ul. 2., v Bratislave v učebni Barco v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá uskutočnia nasledujúce verejné prednášky a obhajoby prác:

15. mája
o 9,00 h. habilitačná prednáška Mgr.art. Róberta Švedu, ArtD., odborného asistenta FTF VŠMU, z Ateliéru filmovej a televíznej réžie s názvom „Štruktúry rozprávania a ich uplatnenie nielen v žánrovej tvorbe“ a obhajoba habilitačnej práce: Réžia filmov Anjeli, Zora Jesenská, Za sklom, Fejs.

o 10,45 h. habilitačná prednáška Mgr.art. Petra Bebjaka, ArtD., odborného asistenta FTF VŠMU, z Ateliéru filmovej a televíznej réžie s názvom: „Tradícia slovenského herectva v súčasnej audiovizuálnej režijnej tvorbe“ a obhajoba habilitačnej práce: Réžia hraných filmov Čistič, Čiara.

o 13,00 h. habilitačná prednáška Mgr.art. Dušana Kozáka, ArtD., odborného asistenta FTF VŠMU, z Ateliéru zvukovej skladby s názvom: „Štyri stupne transformácie filmového zvuku v procese tvorby“ a obhajoba habilitačnej práce: Zvuk vo filmoch Deti, Tak ďaleko, tak blízko, Fongopolis

16. mája
o 9,00 h. habilitačná prednáška Mgr.art. Ľubomíra Viludu, ArtD., odborného asistenta FDU AU z Katedry dokumentárnej tvorby s názvom: „Dokumentárny film pod vplyvom nových technológií“ a obhajoba habilitačnej práce: Réžia dokumentárnych filmov (spolu s I.Kršiakom) Sedem hriechov civilizácie, Hubertov odkaz, Po tajomných stopách Slovanov, Poľana, Ja som baník…, Slanica, Turecká

o 10,45 h. inauguračná prednáška doc. Mgr.art. Ivana Fintu, ArtD., docenta FTF VŠMU, z Ateliéru kameramanskej tvorby s názvom: „Špecifiká výučby kameramanskej tvorby“