Tu nájdete TERMÍNY bakalárskych štátnych skúšok v akademickom roku 2018 – 2019