Vážení priatelia,

aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na našej webovej stránke: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2020 – 2021 je 30. júna 2019.

V prílohe Vám posielame informačný plagát.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie informácie o štipendiu na Vašej webovej stránke, sociálnych médiách či preposlať Vašim študentom v magisterskom a doktorandskom štúdiu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

S úctou,
Zuzana Kopčanová
Program and Study Officer

J. W. Fulbright Commission
Konventná 1
811 03 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 911 046 123
www.fulbright.sk