Spoločenskovedný seminár, Barco, utorky od 18,30 h

5. 3. 2019
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV

Po postmoderne. Koncepty súčasnosti
Prednáška priblíži premeny kultúrnej paradigmy po konci postmoderny. Zameria sa na spoločenské, kultúrne a umelecké tendencie charakterizujúce umenie a literatúru v prvých desaťročiach 21. storočia, ktoré sa prejavili i v aktuálnej slovenskej literárnej produkcii.

———————————————–

26. 3. 2019
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia, SNG

El Lisickij & eR Sikora / Poznámky k vzťahom (ruskej/sovietskej) avantgardy a (slovenskej/stredoeurópskej) neo-avantgardy

———————————————–

9. 4. 2019
Mgr. Janette Motlová
lektorka, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

O predsudkoch a múroch medzi nami
Keď sa zo stereotypov stávajú predsudky.

———————————————–

16. 4. 2019
PhDr. Silvia Porubänová
sociologička, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Sociologická imaginácia-inšpirácia a otvorenosť
Hľadanie súvislostí ako voľba, poslanie, či predestinácia?!
Na seminár sa chodí načas!