Vážení záujemci o štúdium na FTF VŠMU,  

srdečne Vás pozývame na konzultácie, počas ktorých Vám pedagógovia našej fakulty vysvetlia, na čo sa zamerať pri príprave na talentové bakalárske prijímacie skúšky.

 

 

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM – všetky študijné  programy okrem zvukovej  skladby:  9. 11. 2018 (piatok), začiatok o 14.00 hod., FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava / Ateliér vizuálnych efektov má inú adresu: Zochova 5 – zelená budova po ľavej strane. Vstup je cez pravý drevený vchod (nie sklenený). Pri dverách je zvonček VŠMU, ľavé tlačidlo. Po zaznení bzučiaka na druhé poschodie schodmi.

 

KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM – ZVUKOVÁ SKLADBA:  16. 11. 2018 (piatok), 10.00 hod., FTF VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

 

Konzultácie sú spoplatnené. Netreba sa na ne vopred prihlasovať.

 

POPLATOK ZA KONZULTÁCIE: 20,-  € (dvadsať eur)
treba uhradiť na účet:

Platba zo Slovenska a krajín EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882, BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 103, , špecifický symbol: 30 / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ: SK 54 8180 0000 0070 0007 2882 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 103, špecifický symbol: 30. / Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: KON19-Meno-Priezvisko (príklad: KON19-Jana-Kovacova)

Ústrižok o zaplatení poplatku za konzultácie (papierové potvrdenie z banky, tlačený doklad z internetbankingu, poštová zloženka a pod.) treba priniesť na konzultácie a odovzdať ho. Nie je možné platiť v hotovosti na mieste.

SMS z banky, alebo iné typy elektronických potvrdení, neakceptujeme.