Výberové predmety Divadelnej fakulty pre bakalárov – 2018-19

Výberové predmety Divadelnej fakulty pre magistrov – 2018-19

V prípade otázok ohľadne predmetov Divadelnej fakulty kontaktujte prodekanku pre štúdium, doc. Mgr. art. Barboru Krajč Zamiškovú, ArtD. ma maili: zamiskova@vsmu.sk

Výuka na DF VŠMU sa začína 17. 09. 2018

 


 

Výberové predmety Hudobnej a tanečnej fakulty_bc_mgr 2018-19

V prípade otázok ohľadne predmetov Hudobnej a tanečnej fakulty kontaktujte prodekana pre študijný proces, doc. Jozefa Merička, ArtD., ma maili: mericko@vsmu.sk

Výuka na HTF VŠMU sa začína 17.09.2018