Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave, uskutočnených dňa 7.6.2018

 

Volieb do študentskej komory AS FTF VŠMU v Bratislave sa zúčastnilo z 283 oprávnených voličov 36. Z do volebnej urny vhodených hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.

 

Voliči odovzdali svoje hlasy jednotlivým kandidátom v nasledujúcom poradí:

Martin Jurči (AKT) 22 platných hlasov (+ 1 neplatný hlas)

Helena Friedmannová (AAT) 12 platných hlasov

Andrej Dlabáč (AKT) 1 platný hlas

 

Novým členom AS FTF VŠMU sa stal Martin Jurči (AKT).

 

Za Akademický senát

Mgr. Art. Patrik Pašš, ArtD.
a Juliána Horváthová