V rámci medzinárodného festivalu svetla Kyiv Lights Festival 2018 sa študent 2. mgr. ročníka Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU Jakub Zuščin umiestnil z 30 finalistov na treťom mieste v kategórií 3Dmapping.

V máji 2018 s iným projektom navštívil Japonsko v rámci medzinárodnej akcie 1Minute Projection Mapping Competition. Ide o najznámejšiu akciu tohto druhu v Ázií. 3Dmapping sa realizoval na budove paláca Huis Ten Bosch v Nagasaki.
(Citácia: 1 27´)

V priebehu tejto udalosti mal možnosť navštíviť aj sídlo spoločnosti Panasonic v Tokyu, kde absolvoval rôzne prednášky. Poznatky, ktoré tam nadobudol, by mohli byť zaujímavé pre mladšiu generáciu záujemcov o toto umenie.

https://www.kyivlights.com/en/
http://1minute-pm.com/english/
http://www.avfx.sk/2018-3dmapping-jakub-zuscin