POZVANKA

 

VŠMU,  Filmová a televízna fakulta VŠMU, Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) v spolupráci s festivalom Fest Anča sa aj v tomto roku rozhodli nadviazať na predchádzajúce aktivity podporujúce profesionalizáciu autorského prostredia v oblasti animovanej tvorby na Slovensku realizované pod záštitou VAF (Visegrad Animation Forum). Po minuloročných pozitívnych ohlasoch na masterclass venovaný téme PRODUCTION PIPELINE seriálu a dlhometrážneho filmu sme sa tento rok rozhodli venovať autorským témam.

Druhý ročník masterclassu je teda zameraný na scenáristiku a dramaturgiu vyvíjaných projektov študentov, etablovaných animátorov aj producentov. Výber témy nie je náhodný a to z viacerých dôvodov. Primárnym cieľom je ponúknuť študentom nástroje, ktoré budú potrebovať pri vývoji svojich filmov a ktoré si môžu vyskúšať už pri tvorbe ich bakalárskych a magisterských projektov. Zároveň však aj v praxi pociťujeme nedostatok scenáristov pre animované filmy, čo nie je problémom len na Slovensku, ale aj v širšom regióne strednej Európy.
Masterclass je súčasťou celoročného študijného programu, v ktorom sme prepojili katedry scenáristiky a animovanej tvorby. Vytvorením spolupracujúcich teamov scenárista – animátor sme simulovali prácu v profesionálnom prostredí.
Časť masterclassu je prístupná aj širšej odbornej verejnosti.

Ponuku odborne viesť masterclass prijala renomovaná lektorka Barbara Slade z Veľkej Británie. Barbara nielen pôsobí ako moderátorka (“chairperson”) profesionálnych prezentácií na Cartoon Forum a Cartoon Movie, ale predovšetkým má dlhoročné skúsenosti v oblasti animovaného filmu ako scenáristka a producentka.
Okrem odborných prednášok počas prvého dňa masterclassu poskytne Barbara Slade konzultácie k prihláseným študentským projektom, formou feedbacku na verejné prezentácie projektov mladých autorov. Veríme, že praktické skúsenosti lektorky budú pre študentov inšpiráciou a príležitosťou kvalitatívne posunúť svoje absolventské filmy na vyššiu úroveň. Masterclass bude pokračovať v júni tohto roku už pod záštitou festivalu Fest Anča v Žiline.
Tohtoročný masterclass je opäť v niečom premiérovým projektom pre oblasť animovanej tvorby v slovenských podmienkach, konkrétne vytvorením tvorivých študentských tímov scenáristov a animátorov. Veríme, že tento koncept, ktorý je zároveň prípravou na pôsobenie v praxi, sa stane v budúcnosti pre študentov samozrejmosťou. Taktiež dúfame, že účasť lektorky takých kvalít, ako Barbara Slade, bude zaujímavým podnetom a inšpiráciou pre našich kolegov aj hostí masterclassu zo Slovenska aj zo zahraničia.

APAF (apaf.sk) reprezentuje Slovensko v rámci medzinárodného konzorcia asociácií producentov animovaných filmov, ktoré organizuje Visegrad Animation Forum (VAF). APAF sa svojimi aktivitami už niekoľko rokov snaží prepojiť dianie v slovenskom animovanom filme s dianím na poli animovaného filmu v širšom stredoeurópskom regióne aj v Európe. VAF(visegradanimation.com) je etablovaná značka, ktorá na rozvoji odvetvia animácie spolupracuje aj s najväčšou európskou organizáciou pre animovaný film, Cartoon. Cartoon (cartoon-media.eu) zastrešuje množstvo celoročných aktivít zameraných na rozvoj priemyslu animácie v Európe. Hlavnými aktivitami sú Cartoon Forum určené na prezentáciu animovaných seriálov, Cartoon Movie pre celovečerné filmy, Cartoon 360 pre transmedia projekty, Cartoon Connection so zameraním na Kanadu a Áziu, ale aj Cartoon Masters orientované na vzdelávanie producentov.

Aktivity APAF aj tento rok podporil Audiovizuálny fond a prostredníctvom spoluorganizácie aktivít VAF aj podprogram MEDIA Kreatívna Európa.

VŠMU v Bratislave realizuje prednášku s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Tu nájdete kompletný PROGRAM PODUJATIA

Študenti animovanej tvorby, scenáristiky a produkcie majú predpísanú povinnú účasť na verejnej prednáške dňa 27. 3. 2018. Týmto sa ospravedlňuje ich neúčasť na bežných rozvrhových akciách, ako aj neúčasť študentov, ktorí nemajú prednášku povinnú. V prípade nepovinnej účasti na verejnej prezentácii  dňa 28.3.2017 sa rovnako ospravedlňuje neúčasť študentov na bežnom rozvrhu. 

Barbara Publicity Photo
BARBARA SLADE
Barbara Slade is a T.V. and Film writer, creator and Exec. Producer. Born in Los Angeles but now based in London, England, Barbara has worked in the animation industry for over twenty years with credits on series such as ‘Rugrats’, ‘Winnie the Pooh’, ‘Angelina Ballerina’, ‘Little Shop of Horrors’ and ‘Rotten Ralph’. She created and produced several original series such as “Dead Gorgeous” (CBBC/ABC/Nickelodeon) and “Hi Opie” (TVO/Netflix) and has won numerous awards. Barbara has a strong reputation in the International market and travels extensively, consulting with production companies and T.V. channels. She has worked with the Disney Channel UK, Super RTL in Germany, and over the past four years has worked in Norway, heading up writing teams on several prime time productions. Barbara has been a judge on numerous panels, is a Chairperson for Cartoon Forum and Cartoon Movie and teaches and lectures around the world.

https://www.thestoryacademy.com

 


 

Fotogaléria z masterclassu

  

  

   

  

  

Autori fotografií: prof. Jozef Hardoš, Mgr.art. Katarína Kerekesová, ArtD.

 


 

Zhodnotenie masterclassu z pera študentky audiovizuálnych štúdií Lenky Magulovej nájdete TU.