ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/18

1.ročník Bc. – 4. 9. 2017 (pondelok)  od 09.00 hod. (podľa harmonogramu)

2.ročník Bc. – 5. – 6. 9. 2017 (ut.-st.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu)

3. ročník Bc. – 7.- 8. 9. 2017 (št.-pi.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu)

1.ročník Mgr. – 18. 9. 2017 (pondelok)   od 08.00 hod. (podľa harmonogramu)

2.ročník Mgr. – 19. 9. 2017 (utorok) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu)

Doktorandi –   20. 9. 2017 (streda) od 09.00 hod.(1.ročník), 10.00 (ostatní)

Počas termínov zápisu je nevyhnutné, aby na katedre / v ateliéri bol prítomný študijný poradca, ktorý pomôže študentom skontrolovať zapísané povinne voliteľné, či výberové predmety, prípadne odporučí vhodné povinne voliteľné, či výberové predmety. Študenti jeho / jej asistenciu môžu, ale nemusia využiť.

Podrobný časový harmonogram zápisov bude zverejnený na stránke  ftf.vsmu.sk  najneskôr 1. 8. 2017

 


 

Kontraktačný týždeň – 2. a 3. Bc. ročníky a 1. a 2. Mgr. ročníky:  18. – 22. 9. 2017 (zostavovanie a nahlasovanie štábov v produkcii Centra výroby)

Študentský festival Áčko 2017 : 18. – 22. 10. 2017

Deň otvorených dverí:    10. 11. 2017,  9.00 – 13.00 (piatok)

Konzultácie k BC. prijímacím skúškam:      10. 11. 2017,  13.00 – 14.30 (piatok)

 


 

ZIMNÝ SEMESTER

25. 9. 2017 – 15. 12. 2017   Výučba v ZS (12 týždňov)

25. 1. 2018 – 2. 2. 2018 Skúšobné obdobie

2. 2. 2018 – posledný deň na splnenie študijných povinností za zimný  semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS   (pedagógovia)

  

POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO SEMESTRÁLNEHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM ZIMNÉHO SEMESTRA (všetky BC a MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová skladba, Zvuková skladba, Animovaná tvorba, Vizuálne efekty / v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške):  19. 1. 2018

 

KLAUZÚRNE SKÚŠKY ZIMNÉHO SEMESTRA: (Scenáristika, Produkcia a AV štúdiá si termíny odovzdania semestrálnych prác a klauzúrnych skúšok môžu prispôsobiť vlastným potrebám)

 

TERMÍNY KLAUZÚR ZIMNÉHO SEMESTRA: 

 

18.1.2018

Vizuálne efekty BC ročníky – 9.00- kinosála

 

19.1.2018

Vizuálne efekty  MGR ročníky – 9.00- kinosála

 

22.1.2018

Réžia hraného filmu 3.BC ročník – 13.00 – 15.00 – kinosála

 

23.1.2018

Réžia hraného filmu 2.BC ročník – 9.00 – 12.00 – kinosála

Réžia hraného filmu 1.MGR ročník – 13.00 – 15.00 – kinosála

Réžia hraného filmu 2.MGR ročník – 16.00 – 18.00 – kinosála

Animovaná tvorba BC ročníky – 13.00 – 18.00 – barco

 

24.1.2018

Animovaná tvorba MGR ročníky  – 09.00 – 13.00 – kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 1. BC ročník-  09.00 – 12.00 – barco

Réžia dokumentárneho filmu 2. BC ročník  – 13.00 – 16.00 – barco

Zvuková skladba BC ročníky – 09.00  – At 212

Strihová skladba BC ročníky – 09.00 – učebňa

 

25.1.2018

Réžia dokumentárneho filmu 3.BC. ročník – 09.00 – 12.00 – barco

Réžia dokumentárneho filmu 1. MGR ročník – klauzúry a prezentácie filmových projektov  – 13.00-14,00 – barco

Réžia dokumentárneho filmu 2. MGR ročník – klauzúry a prezentácie filmových projektov – 14.30 – 17.00 – barco

Kameramanská tvorba – všetky BC a MGR ročníky  – 09.00-12.00 kinosála

Zvuková skladba MGR ročníky – 09.00 At. 212

Strihová skladba MGR ročníky – 9.00 učebňa

 

JAZYKOVÉ TESTY ERASMUS –     22. 1. 2018 (po.), 23.1.2018 (ut.) vždy od 9.00 do 12.00 v Barco

POLROČNÉ PRÁZDNINY  –   5. 2. 2018 – 9. 2. 2018

 


 

LETNÝ SEMESTER

12. 2. 2018 – 4. 5. 2018 – výučba v LS (12 týždňov)    

12. 5. 2018 – 30. 6. 2018 – skúšobné obdobie

30. 6. 2018 –  posledný deň na splnenie študijných povinností za letný semester (študenti) a na zápis študijných výsledkov do AIS  (pedagógovia)

 

KLAUZÚRY LETNÉHO SEMESTRA:

POSLEDNÝ TERMÍN NA ODOVZDANIE KOMPLETNE POSTPRODUKČNE SFINALIZOVANÉHO ROČNÍKOVÉHO CVIČENIA KU KLAUZÚRNYM SKÚŠKAM LETNÉHO SEMESTRA (1.,2.  BC a 1. MGR ročníky Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Kameramanská tvorba, Strihová Skladba, Zvuková skladba, Vizuálne efekty/ v prípade neodovzdania výkonu do daného termínu sa študentovi zapisuje v riadnom termíne známka FX za predmety viažuce sa ku klauzúrnej skúške ):   8.6.2018                    

 

TERMÍNY KLAUZÚR LS: (Scenáristika, Produkcia a AV štúdiá si termíny odovzdania ročníkových prác a klauzúrnych skúšok môžu prispôsobiť vlastným potrebám)

11.6.2018 

Réžia hraného filmu 1.BC ročník 9.00 – 12.00 kinosála

Réžia dokumentárneho  filmu 1.BC ročník- 9.00 – 14.00 barco

 

12.6.2017

Réžia hraného filmu 2.BC ročník 9.00 – 12.00 kinosála

Réžia hraného filmu 1.MGR ročník 13.00 – 15.00 kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 2.BC ročník 9.00 – 14.00 barco

 

13.6.2018

Animovaná tvorba 1.,2 BC a 1.MGR ročník 9.00 – 18.00 kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 1.MGR ročník 9.00 – 14.00 barco

 

14.6.2018

Kameramanská tvorba 1.,2 BC a 1.MGR roč. 9.00 – 13.00  kinosála

Strihová skladba 1.,2 BC ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba 1., 2 BC ročník 9.00-16.00 ateliér

Vizuálne efekty   1., 2 BC ročník 14.00 – 18.00 kinosála

 

15.6.2018

Strihová skladba 1. MGR ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba  1.MGR ročník 9.00 – 16.00 ateliér

Vizuálne efekty 1.MGR ročník 9.00 – 14.00 kinosála

 


 

BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY – TEORETICKÉ:  14. 5. 2018 – 22. 6. 2018  / na vykonanie BC. skúšok je nevyhnutné absolvovať prerekvizity predmetov BC. skúšok. Na riadne skončenie štúdia a dosiahnutie titulu „bakalár“ je potrebné: získanie 180 kreditov, absolvovanie všetkých povinných predmetov a zapísaných PV predmetov podľa pravidiel študijného programu, úspešné vykonanie všetkých štátnych skúšok s hodnotením „prospel“.

MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY – TEORETICKÉ 14. 5. 2018 – 22. 6. 2018 / na vykonanie MGR. skúšok je nevyhnutné absolvovať prerekvizity predmetov MGR. skúšok. Na riadne skončenie štúdia a dosiahnutie titulu Mgr.art., alebo Mgr. (AV štúdiá) je potrebné: získanie 120 kreditov, absolvovanie všetkých povinných predmetov a PV predmetov podľa pravidiel študijného programu, úspešné vykonanie všetkých štátnych skúšok s hodnotením „prospel“.

OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH BC. a MGR. PRÁC Scenáristika filmu, Audiovizuálne štúdiá, Produkcia audiovizuálneho umenia – termíny odovzdania záver. prác a obhajob si stanovujú katedry/ateliér v rozpätí 14. 5. 2018 – 22. 6. 2018

OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH BC. a MGR. PRÁC Réžia hraného filmu, Réžia dokumentárneho filmu, Animovaná tvorba, Kameramanská tvorba, Strihová skladba, Zvuková skladba, Vizuálne efekty:  posledný termín na odovzdanie kompletne postprodučne sfinalizovaného bc / mgr filmu k obhajobám:  14. 6. 2018

 

TERMÍNY OBHAJOB  

 

18.6.2018 

Réžia hraného filmu 3.BC ročník 9.00 – 13.00 kinosála

Animovaná tvorba 3.BC ročník 14.00 – 18.00 kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 3.BC ročník 9.00 – 13.00 barco

 

19.6.2018 

Réžia hraného filmu 2.MGR ročník 9.00 – 13.00  kinosála

Animovaná tvorba 2.MGR ročník  14.00 – 18.00  kinosála

Réžia dokumentárneho filmu 2.MGR ročník 9.00-14.00 barco

 

20.6.2018

Kameramanská tvorba 3.BC a 2.MGR ročníky 9.00 – 13.00 kinosála

Strihová skladba 3.BC ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba 3.BC ročník 9.00 – 14.00 ateliér

 

21.6.2018

Strihová skladba 2. MGR. ročník 9.00 – 14.00 barco

Zvuková skladba 2. MGR. ročník  9.00 – 16.00 ateliér

Vizuálne efekty 3.BC ročník 9.00 – 19.00 kinosála

 

22.6.2018

Vizuálne efekty 2. MGR. ročník 9.00 – 19.00 kinosála

 

DIZERTAČNÉ SKÚŠKY (2. r. denní doktorandi, 3.r. externí doktorandi)

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku: do 14. 2. 2018 (streda)  (získanie minimálne 70 kreditov, absolvovanie povinných a minimálne troch povinne voliteľných predmetov)

Konanie dizertačných skúšok: 4. 4. 2018 (streda)

 

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

Podanie prihlášky na obhajobu dizertačnej práce – do 28. 3. 2018 (streda)  (získanie 180 kreditov, predloženie praktickej dizertačnej práce (umelecký výkon) a teoretickej písomnej reflexie + posudok školiteľa)

Konanie obhajob dizertačných prác: 6. 6. 2018 streda

 


 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

 do 10. 11. 2017 – AIS 2: Vloženie zadaní záverečných bakalárskych a diplomových prác  do AIS, schválenie zadaní (VYTVÁRA ŠKOLITEĽ, VKLADÁ ŠKOLITEĽ, TAJOMNÍK,  ALEBO VEDÚCI KATEDRY)

do 24. 11. 2017 – AIS 2:  Prihlásenie študenta a jeho akceptácia na zadanie ZP (PRIHLASUJE SA ŠTUDENT/AKCEPTUJE ŠKOLITEĽ ZP – GARANT ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PRÍSLUŠNÉHO STUPŇA)

do 31. 5. 2018 – AIS 2: Priebežná aktualizácia zadania záverečnej práce v AIS (REALIZUJE ŠKOLITEĽ ZP. MÔŽE SA MENIŤ NÁZOV, TÉMA A POD. PO TERMÍNU SA SYSTÉM UZAVRIE A ZMENY NEBUDE MOŽNÉ ROBIŤ)

do 4. 6. 2018 – AIS 2: Vloženie písomnej informácie o ZP do AIS, potvrdenie licenčnej zmluvy v AIS / (TEXTY VKLADAJÚ A ZMLUVU POTVRDZUJÚ ŠTUDENTI – ZMLUVA SA NETLAČÍ) / Jednotlivé katedry / ateliéry si môžu určiť v prípade potreby skorší termín

do 14. 06. 2018 – Odovzdanie praktickej ZP na určenom nosiči + tlačenej a zviazanej písomnej explikácie umeleckého výkonu na ateliér / katedru (ODOVZDÁVAJÚ ŠTUDENTI) / Jednotlivé katedry / ateliéry si môžu určiť v prípade potreby skorší termín

najneskôr 3 dni pred obhajobou – AIS 2: Vloženie posudkov ZP do AIS  (VKLADAJÚ VEDÚCI PRÁCE A OPONENT/OPONENTI)
posudky na dizertačné práce – najneskôr 5 dní pred obhajobou

 


 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA FTF VŠMU

 

Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019 – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

Vyhlásenie prijímacieho konania na bc.štúdium pre akad. rok 2018/19 – do 20. 9. 2017

Termín podania prihlášky s dátumom pošty:do 4. 12. 2017

Termín odovzdania povinných domácich prác s dátumom pošty:  do 8. 1. 2018 / réžia dokumentárneho filmu do 3. 1. 2018

Konanie talentových bakalárskych prijímacích skúšok

1.2.2018 – 2.2.2018 (štvrtok, piatok) – Kameramanská tvorba (testy v KINE 8.30-10.00hod)

1.2.2018 – 2.2.2018 (štvrtok, piatok) – Audiovizuálne štúdia (projekcia v kine od 10.00 hod)

1.2.2018 – 2.2.2018 (štvrtok, piatok) Réžia dokumentárneho filmu (BARCO na celé dva dni)

5.2.2018 – 7.2.2018 (pondelok – streda) – Réžia hraného filmu (BARCO na celé tri dni)

5.2.2018 – 6.2.2018 (pondelok, utorok) – Strihová skladba (projekcia v KINE)

6.2.2018 – 7.2.2018 (utorok, streda) Animovaná tvorba  (projekcia v KINE do 9.30)

6.2.2018 – 7.2.2018 (utorok, streda) Zvuková skladba (projekcia v KINE, kino voľné od 10.00)

7.2.2018 – 8.2.2018 (streda, štvrtok) Scenáristika filmu (projekcia v KINE)

8.2.2018 – 9.2.2018 (štvrtok, piatok) Vizuálne efekty (projekcia v KINE)

8.2.2018 – 9.2.2018 (štvrtok, piatok) Produkcia AV umenia (BARCO na celé dva dni)

 

 

Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019 – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

Vyhlásenie prijímacieho konania na magisterské štúdium pre akad. rok 2018/19 – do 25. 2. 2018

Termín podania prihlášky s dátumom pošty – do 25. 4. 2018

Termín odovzdania povinných domácich prác – do 14. 06. 2018 / scenáristika filmu: 10.6.2018

Konanie talentových magisterských prijímacích skúšok:

21.6.2018 – Scenáristika filmu

25.6.2018 – Zvuková skladba, Produkcia AV umenia, Réžia hraného filmu, Vizuálne efekty, Kameramanská tvorba

26.6.2018 – Strihová skladba (BARCO), Animovaná tvorba,  Réžia dokumentárneho filmu, Audiovizuálne štúdiá

                                                                              

Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019 – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2018/19 – do 9. 3. 2018

Termín podania prihlášky a projektu doktorandského štúdia s dátumom pošty – do 9. 5. 2018

Termín konania prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium – 13. 6. 2018

 

 

V Bratislave,  8. 6. 2017

prof. Ondrej Šulaj,   dekan FTF VŠMU

 

 


 

ŠTÁTNE SVIATKY A DNI PRACOVNÉHO POKOJA V AKADEMICKOM ROKU 2017/18

 

piatok 1. septembra 2017Deň Ústavy Slovenskej republiky
piatok 15. septembra 2017Sedembolestná Panna Mária
streda 1. novembra 2017Sviatok všetkých svätých
piatok 17. novembra 2017Deň boja za slobodu a demokraciu
nedeľa 24. decembra 2017Štedrý deň
pondelok 25. decembra 2017Prvý sviatok vianočný
utorok 26. decembra 2017Druhý sviatok vianočný
pondelok 1. január, 2018Deň vzniku Slovenskej republiky
sobota 6. január, 2018Zjavenie Pána (Traja králi)
piatok 30. marec 2018Veľký piatok
pondelok 2. apríl 2018Veľkonočný pondelok
utorok 1. máj, 2018Sviatok práce
utorok 8. máj, 2018Deň  víťazstva nad fašizmom
štvrtok 5. júla 2018Sviatok svätého Cyrila a Metoda
streda 29. augusta 2018Výročie SNP