V dňoch 16. až 19. novembra 2017 sa v Plzni konal už 12. ročník festivalu animovaných filmov Animánie, jedinečnej medzinárodnej prehliadky neprofesionálnej audiovizuálnej tvorby detí a mládeže do 26 rokov. Centrom diania bolo Moving Station, ktoré sídli v nádherne zrekonštruovaných priestoroch časti budovy historickej stanice Plzeň – Jižní Předměstí.

        

Vstupnú halu a priľahlé priestory zaplnila unikátna kolekcia prác študentov a absolventov Ateliéru animovanej tvorby FTF  VŠMU z Bratislavy. Divácky atraktívne 3D objekty – bábky a rekvizity, doplnila pestrá paleta plagátov, výtvarných návrhov i skíc z ročníkových a absolventských filmov, vrátane úspešných festivalových titulov.

       

V rámci festivalu sa konalo aj niekoľko  zaujímavých workshopov, na jednom z nich, pod názvom Papieroví kamaráti, si mohli deti vyskúšať výrobu plôškovej bábky pod vedením študentov a pedagógov AAT. Deti si so sebou mali priniesť len dobrú náladu, kreativitu  a chuť niečo pekného vytvoriť. Ostatné už išlo samo!

       

Úprimne sa tešíme, že sme mohli prezentovať Ateliér animovanej tvorby práve na tomto festivale, lebo v Plzni sa zišla partia ľudí, ktorí robia Animániu celým srdcom a s veľkou vervou, majú radi deti, film a sú nadšení a zapálení pre vec menom ANIMÁCIA!

       

Autorka fotografií: doc. Eva Gubčová, vedúca Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU