Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave
Goetheho inštitút v Bratislave
a Slovenský filmový ústav

pozývajú širokú verejnosť na masterclass významného filmového historika a teoretika,

profesora Thomasa Elsaessera,

o filme Alexandra Klugeho ROZLÚČKA SO VČERAJŠKOM a o širších súvislostiach režisérovej tvorby.

Termín konania: 2. októbra 2017

Miesto konania: kinosála Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Harmonogram:
13.45 hod. – projekcia filmu
15.30 hod.  – 17. 30 hod. – prednáška

PREDNÁŠKA SA KONÁ V ANGLICKOM JAZYKU. VSTUP VOĽNÝ.

THOMAS ELSAESSER (*1943)
Filmový historik a teoretik. Ako profesor pôsobil na Universiteit van Amsterdam, v rokoch 2006 – 2012 ako hosťujúci profesor na Yale University, od roku 2013 na Columbia University. Je autorom mnohých knižných publikácií venovaných filmovej histórii (so zameraním na nemeckú kinematografiu – najmä na nový nemecký film – napr.: New German Cinema. A History, Fassbinder’s Germany: History Identity Subject, German Cinema – Terror and Trauma: Cultural Memory since 1945 a ď.) a filmovej teórii (Film Theory: An Introduction through the Senses; s Maltem Hagenerom atď.). Je editorom a spolu-editorom dvanástich zborníkov napríklad o ranej kinematografii, digitálnej kinematografii či o Harunovi Farockom. Jeho knihy boli preložené do desiatich jazykov. V roku 2008 mu Spoločnosť pre filmové a mediálne štúdiá udelila cenu za celoživotné dielo. Jeho domovská webová stránka je www.thomas-elsaesser.com.

 

Rozlúčka so včerajškom (r. Alexander Kluge, 1966)

 

ROZLÚČKA SO VČERAJŠKOM / ABSCHIED VON GESTERN / YESTERDAY GIRL

1966 * 35 mm * OV (nem.) + ST (sk) * 88‘ / R + S: Alexander Kluge K: Edgar Reitz, Thomas Mauch St: Beate Mainka H: Alexandra Kluge, Günther Mack, Eva Maria Meinecke, Hans Korte, Ursula Dirichs a ď.

Židovka Anita G. je z „východu“. S kufrom v ruke sa stretáva s cudzími ľuďmi, ktorí ju nechávajú objavovať neznámu krajinu: Nemeckú spolkovú republiku v roku 1966. Anita, pochádzajúca z NDR, stelesňuje nespracovanú a neprekonanú minulosť, preto jej chýbajú základné predpoklady, ktoré by jej umožnili úspešne sa začleniť do spoločnosti spolkovej republiky. Nemôže za to, že z času na čas narazí. Všetky tieto zakopnutia na jej ceste nám približujú scény takmer dokumentárnej hodnoty, ktoré nesmierne citlivo odrážajú groteskné okamihy všedného života. Na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v roku 1966 získal film Strieborného leva.

Prednáška je súčasťou prehliadky Nemecká jeseň, ktorú pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča od 12. septembra do 19. decembra 2017 organizujú  Slovenský filmový ústav a Goetheho inštitút v Bratislave.

MU v Bratislave realizuje workshop s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Organizátori: