Významní slovenskí spisovatelia, scenáristi a dlhoroční pedagógovia na Filmovej e televíznej fakulte VŠMU, Dušan Dušek a Jozef  Puškáš, vydali spoločnú knihu o scenáristike.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pisat pribeh

 

Autori pripravili osobný, spomienkovo ladený pohľad na svoje profesionálne začiatky a cestu k literatúre a filmu. Rozbor tvorby a skúseností je súčasne pozvaním do vlastnej dielne, dôverným metodickým návodom pre budúcich filmových profesionálov ako písať. Písať prózu, ale predovšetkým dramatický text – od nápadu, cez námet, treatment, filmovú poviedku po literárny scenár. Ukazujú, kde sa skrývajú nástrahy a problémy, ako si s nimi poradiť a najmä ako hľadať vlastné riešenia. „Ako učiť scenáristiku? Na čo sa zamerať? Dušan Dušek a Jozef Puškáš sú presvedčení, že hlavným cieľom študijného procesu by malo byť naučiť študenta myslieť v širokých súvislostiach života, kreatívne reagovať na tradíciu kinematografie, hľadať originálne riešenia, ako rozprávať vlastný film. Forma dialógu, ktorú si zvolili, im umožňuje pred čitateľom rozvíjať dva rôzne, niekedy protichodné pohľady na problematiku. V umení totiž neexistuje len jedno riešenie, jeho vnútorný zmysel sa prejavuje v pluralite názorov, v mnohosti riešení.“ Martin Šulík

 


Dušan Dušek

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dušan dušek foto

Narodil sa v rodine lesného inžiniera. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1970 dva roky pôsobil ako redaktor denníka Smena, potom bol redaktorom športového denníka Tip a v rokoch 1973 – 1979 redaktorom mládežníckeho časopisu Kamarát. V rokoch 1979 – 1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ, neskôr pracoval v redakcii literárneho mesačníka Slovenské pohľady. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave v Ateliéri scenáristickej tvorby.

Publikoval už v šesťdesiatych rokoch (najmä v časopise Mladá tvorba, neskôr aj v Slovenských pohľadoch a Romboide, resp. v detských časopisoch Kamarát a Slniečko). Jeho prvou uverejnenou prózou bola poviedka Nuda (1964), ktorá vyšla v Mladej tvorbe.

Výber z tvorby

Próza
1972 Strecha domu
1975 Oči a zrak
1982 Poloha pri srdci
1983 Kalendár
1985 Náprstok
1992 Milosrdný čas
1993 Kufor na sny
1996 Teplomer
2000 Pešo do neba
2003 Vták na jednej nohe
2006 Zima na ruky

2012 Kufor na sny

2013 Melón sa vždy smeje

2015 Ponožky pred odletom

Poézia
1990 Dúšky
1994 Príbeh bez príbehu

Tvorba pre deti
1976 Najstarší zo všetkých vrabcov
1980 Pištáčik
1981 Pištáčik sa žení
1980 Pravdivý príbeh o Pačovi
1987 Babka na rebríku
1987 Dvere do kľúčovej dierky

Rozhlasové hry
Pretože aj napriek tomu
Muchy v zime
Rýchlik
Strojček na spomienky

Filmové scenáre
1976 Ružové sny (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1980 Ja milujem, ty miluješ (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1983 Sojky v hlave (réžia Juraj Nvota)
Zabíjačka (réžia Martin Šulík)
1988 Vlakári
1999 Šesť statočných
2000 Krajinka (spolu s režisérom Martinom Šulíkom)
Prášky na spanie

 

 

Jozef Puškáš

Súvisiaci obrázok

Narodil sa v rodine záhradníka a vzdelanie získaval v Michalovciach a Bratislave, kde študoval na VŠMU odbor filmová a televízna dramaturgia. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena, neskôr ako redaktor kultúrnej rubriky v denníku Pravda, od roku 1982  ako redaktor literárno-kultúrnej prílohy Nového slova Nedeľa.  Po roku 1989 pracoval v redakcii Literárneho týždenníka, v oddelení kultúry denníka Národná obroda a Práca. Dlhodobo pôsobí v Ateliéri scenáristickej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. Na VŠMU zastával funkciu Prorektora pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum. 

Svoju literárnu tvorbu začal hneď vydaním knihy poviedok v roku 1972. Vo svojich dielach podrobne sleduje a analyzuje vnútorné stavy a myšlienkové pochody dnešného človeka. Jeho prózy sú realistické, no nevyhýba sa ani groteskným, až absurdným prvkom, ktoré majú kritickú funkciu. Pri písaní využíva rôzne žánre, od psychologickej poviedky cez sci-fi, horor až po grotesku. Okrem prozaickej tvorby sa venuje tiež písaniu recenzií, filmovej a televíznej kritike a scenárom.

 

Próza

1972 – Hra na život a na smrť, zbierka poviedok

1977 – Utešené sklamania, poviedky

1979 – Priznanie, novela

1980 – Štvrtý rozmer, románová novela

1984 – Záhrada (v piatom období roka) , román

1985 – Sny, deti, milenky, zbierka poviedok

1992 – Smrť v jeseni, román

1992 – Vreckový labyrint, zbierka poviedok

2004 – Freud v Tatrách

2017 – Zlodej duší

Scenáre

1983 – Štvrtý rozmer

1993 – Prípad na vidieku

1994 – Zo života Dona Juana

2006 – Zima kúzelníkov

Recenzia na nový román J. Puškáša Zlodej duší: https://kultura.sme.sk/c/20511646/dusu-si-kazdy-urobi-sam.html

 

zdroje: wikipedia, Slovart, litcentrum.sk, osobnosti.sk, Denník N, sme.sk