Študijné oddelenie

Študijné oddelenie FTF VŠMU

Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
81301 Bratislava, SR

 

Študijná referentka pre bakalársky stupeň:
Joja Gašparcová, tel.:+421 2 59303 571, e-mail: gasparcova(a)vsmu.sk
Študijná referentka pre magisterský a doktorandský stupeň:
Mgr. Jana Mihoková, tel.: +421 2 59303 578, e-mail: mihokova(a)vsmu.sk