POSTUP PRI KOMUNIKÁCII S FESTIVALOVÝM ODDELENÍM

fáza 1: Mám vynikajúci film
a) Mám vynikajúci film, čo potvrdzujú aj minimálne 2 kladné hodnotenia – odporúčania pedagógov z domácej katedry, ktoré zašlem na festivalové oddelenie na festivals(a)vsmu.sk. (Reprezentácia školy na medzinárodných podujatiach doma a v zahraničí je výberová a nie je nárokovateľná.)

b) Film už je súčasťou školských archívov (odovzdal som ho p. Slaninkovi ), a to:

film v čo najvyššej kvalite na HDD s EN titulkami a archívny list
Dôležité upozornenie – archivuje sa posledná, schválená verzia s copyrightom (rokom výroby v čase jeho dokončenia). V prípade prerábania verzií nie je z organizačných dôvodov možné evidovať verzie v štádiu rozpracovanosti. V záujme študenta je teda v riadnom termíne a včas odovzdať svoje dielo na archiváciu. V žiadnom prípade nie je možné meniť rok výroby v copyrighte a meniť názov filmu po jeho archivácii. Údaje v úvodnej a záverečnej titulkovej listine musia zodpovedať údajom z archívneho listu! (Kontakt na archív: Vladimír Slaninka vslaninka(a)gmail.com)

c) Festivalovému oddeleniu odovzdám nasledovné podklady:

3 x stills – fotografie z filmu v minimálnom rozlíšení 300 dpi – jpg alebo tiff,
CV/životopis autora (SK + EN verzia),,
foto autora,
filmografia autora (SK + EN verzia),
dialógová listina filmu (SK + EN verzia), vo formáte word alebo rtf,
vyplnený archívny list (SK + EN verzia), vo formáte doc, alebo rtf
úvodnú a záverečnú titulkovú listinu (SK + EN verzia),
ak existuje – plagát filmu

d) Festivalové oddelenie obosiela len filmy, koré majú vysporiadané všetky autorské práva – zmluva s režisérom, scenáristom, autorom hudby, výkonnými umelcami (účinkujúci + hudobníci v prípade komponovanej hudby). Zmluvy sú odovzdané vo výrobnom centre a film je odovzdaný so všetkými audiovizuáliami do archívu FTF VŠMU.

e) Festivalové oddelenie primárne obosiela filmy, ktoré majú štatút audiovizuálnych diel (bc., mgr, doktorandské a ročníkové filmy) po splnení horeuvedených podmienok.

f) Festivalové oddelenie štandardne neobosiela cvičenia, ale vo výnimočných prípadoch, pokiaľ je splnená podmienka z bodu 1 písm. a), b), c) a ak mám cvičenie, s ktorým sú pedagógovia nadmieru spokojní a zaujalo aj spolužiakov, či kolegov z iných ateliérov – prídem ho do dvestošestnástky ponúknuť, pretože často aj výborné cvičenie vynikne na medzinárodnom festivalovom okruhu.

fáza 2: Predvýbery
Po splnení všetkých bodov z fázy 1 sa festivalové oddelenie môže začať filmom zaoberať a vyberie vhodné festivaly pre daný film. Festivalové oddelenie tieto festivaly priebežne obošle spolu s vyplnenou prihláškou na základe študentom vyplneného archívneho listu. Zoznam pravidelne obosielaných festivalov nájdete tu: /***
Ďalšie užitočné linky:
označenia A, podľa hodnotenia asociácie FIAPF:
http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_si…
ako hodnotí festivaly Audiovizuálny fond: http://www.avf.sk/support/kreditziadatel…

fáza 3: Hurá, chcú môj film!
Pravidelne si kontrolujem mailovú schránku z adresy festivals(a)vsmu.sk a som ochotný poskytovať aktuálne údaje o sebe a svojom filme, prípadne sa dohodnúť s festivalkami na ďalšom postupe.

fáza 4 : Chcel by som doplnkovo obosielať film aj sám (režisér/produkčný projektu)
a) Z kapacitných a personálnych dôvodov je možné, že si študent bude musieť začať obosielať film aj sám. Než však začne, je povinný o tom vopred upovedomiť festivalové oddelenie, ktoré jednotlivé prípady odsúhlasí po konzultácii s vedúcim ateliéru.

b) V prípade, že film doplnkovo prihlasujem sám (produkčný alebo režisér filmu), uvádzam do kópie komunikácie s jednotlivými podujatiami (cc: festivals(a)vsmu.sk) a komunikujem s festivalovým oddelením, aby nenastala duplicita a aby bola škola (ako producent filmu ) informovaná.

c) V každej komunikácii uvádzam ako kontakt na producenta školu:

Filmová a televízna fakulta VŠMU
Film and TV Faculty
Academy of Performing Arts
Svoradova 2
813 01 Bratislava, Slovakia
festivals(a)vsmu.sk
+ 421 2 59 303 577

d) Študent produkčný je executive producer, škola je producer.

fáza 5. Cestujem do sveta so svojím filmom
a) V prípade, že film vyberú do súťaže, festivalové oddelenie Vás kontaktuje a vyzve, aby ste prevzali komunikáciu ohľadom Vašej možnej cesty na festival.
b) Následne začínam osobne komunikovať s organizátormi festivalu – zisťujem, čo všetko je súčasťou pozvania (cesta, ubytovanie, akreditácia), prípadne hľadám iné spôsoby preplácania nákladov na cestu z mimoškolských zdrojov. Odpovedám na otázky organizátorov ohľadom môjho príchodu a odchodu. V prípade, že som zúfalý a neviem si rady, poprosím o pomoc festivalky.
c) Na festivale reprezentujem, zúčastňujem sa na projekciách a iných sprievodných akciách v rámci festivalu
d) Pre potreby archivácie, v prípade výhry, odovzdám sošky a diplomy na festivalovom oddelení a tie následne poputujú do školských vitrín, alebo po dohode vyhotovím fotokópie diplomu.

Fáza 6. Vyhodnotenie spoločného úsilia
Ako bodujú študentské filmy FTF VŠMU na festivaloch a v súťažiach, sa dozviem na stránke.