Grantové oddelenie

Grantové oddelenie odštartovalo svoju činnosť na škole v roku 2012 a odvtedy permanentne rozvíja svoju činnosť aktívnej podpory všetkých pedagogických a výskumných pracovísk FTF VŠMU. Vyhľadáva možnosti financovania aktivít v oblasti výskumu a umeleckej činnosti, asistuje pri spracúvaní nápadov pedagógov, doktorandov, študentov a iných pracovníkov FTF VŠMU do podoby projektových zámerov. Od roku 2012 sa pripravili a realizovali desiatky projektov, ktoré boli financované z domácich alebo zahraničných zdrojov.

Grantové oddelenie priebežne organizuje stretnutia pre pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov školy, ktorí sú nositeľmi grantov, na ktorých sa majú možnosť oboznámiť s aktuálnymi výzvami, ako aj praktickými informáciami potrebnými pre zapojenie do procesu riešenia a implementácie projektov. V systéme svojej činnosti oddelenie vytvorilo štruktúru spolupráce a komunikácie s jednotlivými katedrami a pracoviskami školy.

Pre komunikáciu a zahraničné projekty oddelenie ponúka francúzsky, anglický a v prípade potreby portugalský jazyk.

Oddelenie pracuje pod vedením Mgr. Jany Keeble v kancelárii 308, tretie poschodie, osobné stretnutie je možné na základe kontaktu na emailovej adrese: grantyft@vsmu.sk