About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 28 blog entries.

AGNEŠA KALINOVÁ

(15. 7. 1924 – 18. 9. 2014) Novinárka a prekladateľka.

Pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka na francúzskom konzuláte v Prahe (1946-48), od roku 1948 začala písať filmové kritiky do periodík Pravda, Kino, Film a doba, Náš film, Film a divadlo, Filmové […]

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM PRE ROK 2017-18

Kameramanská tvorba a vizuálne efekty – št. plán VIZUÁLNE EFEKTY
prijímacie skúšky pre akademický rok 2017/18 – bakalárske štúdium

Uznanie stredoškolského štúdia v zahraničí

Záujemcovia o štúdium na FTF VŠMU zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium.
Podľa § 56 Zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“) základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného […]

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018 – DOKTORANDSKÝ STUPEŇ

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/18 v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá.

Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie sú stanovené v § 56 až § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VŠ).

Základnou […]

Zo študentskej perspektívy – Divák chtiac-nechtiac dramaturgom

19.01.2017

Nielen Ladislav Mňačko má svoje Oneskorené reportáže. Ponúkame zaujímavú, tak trochu oneskorenú dialogická reportáž dvoch študentov audiovizuálnych štúdií – návštevníkov 18. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava 2016.

Michael: V Bratislave sa od 11. do 17. novembra konal 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Kino Lumiére, Kino Mladosť, […]

FILMOVÁ VÝCHOVA PRE PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKôL

Ponuka prednášok z projektu Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl:

Rétorika propagandistických dokumentárnych filmov – Doc. Mária Ferenčuhová, PhD.
Prednáška odhaľujúca mechanizmy propagandistického dokumentu s použitím komentovaných ukážok z materiálov ako Triumf vôle, Za čo bojujeme, či Československý filmový týždenník.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018 – BAKALÁRSKY STUPEŇ

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018
V BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
OTVÁRA TIETO ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán: SCENÁRISTIKA FILMU
Termín prijímacích skúšok: 8. – 9. februára 2017
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: […]