About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 23 blog entries.

PRIJÍMANIE NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA

OZNAM O PRIJÍMANÍ NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA
Predseda VUR FTF VŠMU, prof. Ondrej Šulaj vyhlasuje termín na prijímanie nových žiadostí o začatie habilitačných a vymenúvacích konaní za profesora v študijných odboroch 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá a 2.1.20 Dejiny a teória filmových umení a multimédií.

Termín na odovzdanie žiadostí a kompletných […]

AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ – výsledky prijímacich pohovorov

AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ prijímacie skúšky pre akademický rok 2017/18 – bakalárske štúdium

PRIJÍMACIE POHOVORY
DOMÁCE PRÁCE ROZBOR FILMU TEST ÚSTNE POHOVORY Celkový súčet bodov
 Por. Číslo Číslo prihl. 5 35 20 40 max. 100
1 223 5 5 20 10,2 30 60,2 65,2

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava, zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade so zákonom č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách a 552/2002 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

pre študijný odbor […]

Študenti animácie na festivale Anifilm Třeboň 2017

Anifilm Třeboň s bohatou účasťou študentov animovanej tvorby z FTF VŠMU

V dňoch 1. 5. až 7. 5. 2017 sa v Třeboni konal významný medzinárodný festival animovaných filmov Anifilm Třeboň 2017. V rámci širokej ponuky programov festivalu prebiehali aj animačné dielne ČEZ Škola animácie, na ktorých si mohli deti zo základných škôl, ale aj laická verejnosť, vyskúšať svoje animačné zručnosti. […]

Monografia J. Dudkovej (ÚDFV SAV) a K. Mišíkovej (FTF VŠMU)

Kolektívna monografia v anglickom jazyku Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media editoriek Jany Dudkovej (ÚDFV SAV) a Kataríny Mišíkovej (FTF VŠMU) sa venuje industriálnym, estetickým a technologickým transformáciám, ktorými prešli post-socialistické kinematografie a mediálny priemysel po páde železnej opony. Prináša súbor desiatich štúdií rešpektovaných filmových a mediálnych teoretikov zo […]

O ľuďoch a snoch – nová kniha Zuzany Mojžišovej

Pedagogička KAS Zuzana Mojžišová píše do rôznych periodík texty o filme a literatúre, venuje sa odbornej a jazykovej apretácii, je šéfkou študentského časopisu Frame a autorkou beletristických knižiek a odbornej publikácie Premýšľanie o filmových Rómoch. Jej najnovšia knižka je zbierkou uverejnených filmových recenzií.

O ĽUĎOCH A SNOCH (FILMOVÉ […]

NOVÁ KNIHA MARTINA CIELA: FILM A POLITIKA

CIEL FILM A POLITIKAMonografia Film a politika (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989) skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989. Akým spôsobom propaganda […]

EVA ŠTEFANKOVIČOVÁ

(24. 5. 1940, Piešťany, rod. Trnková) Slovenská scenáristka a režisérka dokumentárnych a hraných filmov.

oral-history_stefankovicovaŠtyri semestre študovala na právnickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1958 zo školy odišla k filmu, kde začínala ako klapka pri filme Kapitán Dabač. Prešla od pozície klapky, […]

EMIL FORNAY

(18. 12. 1943, Spišská Nová Ves) Slovenský filmový kameraman a režisér, publicista, cestovateľ.

EMIL FORNAYV roku 1960 maturoval na jedenásťročnej škole v Bratislave. Ako 16-ročného ho prijali na FAMU na odbor kamera. Praxoval v Slovenskej televízii aj na Kolibe. Ako […]

DUŠAN ROLL

(28. 1. 1928, Martin) Riaditeľ Slovenskej filmovej tvorby.

DUŠAN ROLLPatrí k popredným osobnostiam slovenského kultúrneho života. Maturoval na martinskom gymnáziu. V rokoch 1947 – 1953 študoval na Právnickej fakulte a Vysokej škole stavebnej v Bratislave. Od roku 1953 pôsobil vo vydavateľstve Osveta ako redakčný […]