About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 31 blog entries.

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava, zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade so zákonom č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách a 552/2002 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

pre študijný odbor […]

Poď s nami animovať – animačné dielne AAT v Senici

Výstava študentov Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU 9. trienále poslucháčov umeleckých škôl TALENTY pomaly končí. Poslední návštevníci si ju môžu pozrieť 28. mája 2017 v Záhorskej galérii Jána Mudrocha.
Peknou bodkou za týmto podujatím boli tvorivé animačné dielne, ktoré sa konali 23. mája 2017 v priestoroch galérie. Podujatie zorganizovali […]

Prvý trailer: Slovák zabojuje o cenu na prestížnom Cannes

Uviesť film v svetovej premiére na najprestížnejšom festivale sveta v Cannes, je snom každého filmára. Teraz sa v dejisku na Francúzskej riviére, kam sa už po 70-ty raz presťahovala filmová smotánka sveta, nachádza aj slovenský reprezentant.

Film študenta Vysokej školy múzických umení Michala Blaška sa totiž dostal do oficiálneho výberu jednej z najvýznamnejších súťaží krátkych filmov […]

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium na ak. rok 2017/18

Harmonogram prijímacích skúšok na doktorandské štúdium na ak. rok 2017/18
Uskutocnia sa v stredu 7. júna 2017 od 8:30 hod. v kinosále BARCO FTF VSMU, Svoradova 2/A, Bratislava.

Študenti animácie na festivale Anifilm Třeboň 2017

Anifilm Třeboň s bohatou účasťou študentov animovanej tvorby z FTF VŠMU

V dňoch 1. 5. až 7. 5. 2017 sa v Třeboni konal významný medzinárodný festival animovaných filmov Anifilm Třeboň 2017. V rámci širokej ponuky programov festivalu prebiehali aj animačné dielne ČEZ Škola animácie, na ktorých si mohli deti zo základných škôl, ale aj laická verejnosť, vyskúšať svoje animačné zručnosti. […]

OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC 5. a 6. 6. 2017

  Pondelok 5. jún 2017 BARCO OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC
 
9:00 Mgr. art. Andrej GREGORČOK – AT Websterovci – umelecký výkon.
Tvorivý proces pri výrobe 3D CGI animovaného seriálu Websterovci – teoretická práca.
  školiteľ: doc. Vladimír […]

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FTF VŠMU

VOLEBNÁ KOMISIA FTF VŠMU

Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby do Akademického senátu FTF VŠMU zo dňa 4. 5. 2017

Voľby sa konali v dňoch 3. a 4. mája 2017. od 9:00 do 15:00 hodiny, v zasadačke FTF. Zasadanie volebnej komisie sa konalo 4. 5. 2017 o 15,00, bezprostredne po skončení hlasovania, […]

Habilitačná prednáška Mgr. art. Petra Kerekesa, ArtD.

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave oznamuje, že dňa 18. mája 2017 o 13,30 hod. sa v budove FTF na Svoradovej ul. 2., v učebni Barco, v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. art. Petra Kerekesa, ArtD., odborného asistenta FTF VŠMU, z Ateliéru dokumentárnej tvorby s názvom : […]

Monografia J. Dudkovej (ÚDFV SAV) a K. Mišíkovej (FTF VŠMU)

Kolektívna monografia v anglickom jazyku Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media editoriek Jany Dudkovej (ÚDFV SAV) a Kataríny Mišíkovej (FTF VŠMU) sa venuje industriálnym, estetickým a technologickým transformáciám, ktorými prešli post-socialistické kinematografie a mediálny priemysel po páde železnej opony. Prináša súbor desiatich štúdií rešpektovaných filmových a mediálnych teoretikov zo […]