About vmslaninka

This author has not yet filled in any details.
So far vmslaninka has created 26 blog entries.

IVAN JANOVSKÝ

(17. 2. 1944, Topoľčany) Slovenský vedúci výroby, filmový producent. Do sveta kinematografie sa prvýkrát dostal pri nakrúcaní filmu Paľa Bielika Traja svedkovia, pod vedením vedúceho výroby Alojza Mäsiara. Od  roku 1968 po rok 1984 pracoval ako asistent, čiže zástupca vedúceho výroby, na Kolibe pri dvadsaťjeden slovenských filmových […]

Festival študentských filmov Áčko sa blíži!

Sme radi, že aj tento rok vás môžme pozvať už na 21. ročník, organizovaný študentmi Filmovej a televíznej fakulty.

Tohtoročné Áčko sa bude konať v dňoch 18.-21.10.2017, tradične na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení.

Tento rok bude program nabitý novinkami v nesúťažných sekciách, pribudne hlavná cena […]

2. KOLO výberu študentov na Erasmus +

študijný pobyt – letný semester2017/2018

Vhodné pre študentov 2. ročníka bc štúdia a 1. ročníka mgr. štúdia

DEADLINE: 16. 10. 2017

Podklady: vyplnená a podpísaná prihláška
životopis a motivačný list v slovenčine a v cudzomjazyku

pracovnú stáž akademický rok 2017/2018

AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ – výsledky doplňujúcich prijímacich pohovorov

Audiovizuálne štúdiá – výsledky doplňujúcich prijímacích skúšok pre a.r. 2017/18

č. prihlášky domáce práce prijímacie pohovory

Nový film slovenskej režisérky bude súťažiť na festivale v Toronte

Vďaka krátkometrážnemu filmu mladej režisérky Martiny Buchelovej si môže slovenská kinematografia pripísať na svoje konto ďalší medzinárodný úspech. Jej študentskú snímku Magic Moments zaradil do svojej súťažnej sekcie Medzinárodný filmový festival Toronto, ktorý začne v najväčšom kanadskom meste 7. septembra 2017. V jeho súťaži krátkometrážnych filmov bude Slovensko zastúpené celkom prvýkrát, spomedzi celovečerných filmov sa tam […]

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava zastúpená jej dekanom prof. Ondrejom Šulajom, v súlade s § 75 a § 77 zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov pre študijný odbor filmové umenie […]

PRIJÍMANIE NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA

OZNAM O PRIJÍMANÍ NOVÝCH ŽIADOSTÍ O ZAČATIE HABILITAČNÝCH A VYMENÚVACÍCH KONANÍ ZA PROFESORA
Predseda VUR FTF VŠMU, prof. Ondrej Šulaj vyhlasuje termín na prijímanie nových žiadostí o začatie habilitačných a vymenúvacích konaní za profesora v študijných odboroch 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá a 2.1.20 Dejiny a teória filmových umení a multimédií.

Termín na odovzdanie žiadostí a kompletných […]

AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ – výsledky prijímacich pohovorov

AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ prijímacie skúšky pre akademický rok 2017/18 – bakalárske štúdium

PRIJÍMACIE POHOVORY
DOMÁCE PRÁCE ROZBOR FILMU TEST ÚSTNE POHOVORY Celkový súčet bodov
 Por. Číslo Číslo prihl. 5 35 20 40 max. 100
1 223 5 5 20 10,2 30 60,2 65,2

Monografia J. Dudkovej (ÚDFV SAV) a K. Mišíkovej (FTF VŠMU)

Kolektívna monografia v anglickom jazyku Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media editoriek Jany Dudkovej (ÚDFV SAV) a Kataríny Mišíkovej (FTF VŠMU) sa venuje industriálnym, estetickým a technologickým transformáciám, ktorými prešli post-socialistické kinematografie a mediálny priemysel po páde železnej opony. Prináša súbor desiatich štúdií rešpektovaných filmových a mediálnych teoretikov zo […]

O ľuďoch a snoch – nová kniha Zuzany Mojžišovej

Pedagogička KAS Zuzana Mojžišová píše do rôznych periodík texty o filme a literatúre, venuje sa odbornej a jazykovej apretácii, je šéfkou študentského časopisu Frame a autorkou beletristických knižiek a odbornej publikácie Premýšľanie o filmových Rómoch. Jej najnovšia knižka je zbierkou uverejnených filmových recenzií.

O ĽUĎOCH A SNOCH (FILMOVÉ […]