About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 16 blog entries.

Výsledky prijímacích skúšok na interné doktorandské štúdium na FTF VŠMU v ak. roku 2017/18

ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. […]

Fotografická súťaž VODA a VEDA 2017

Banner

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR už piaty ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie […]

ŠTUDENTSKÁ ANKETA O KVALITE ŠTÚDIA 2015/16 – VÝSLEDKY

Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez […]

Dekan FTF

os

prof. Ondrej Šulaj

Dramatik a scenárista Ondrej Šulaj sa narodil 26. septembra 1949 vo Vígľaši (okres Zvolen).

Základnú školu navštevoval v Detve, strednú školu absolvoval vo Zvolene. Filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave 1969-1974. Pracovať začal v roku 1974 ako dramaturg v […]

Legendárne Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 – 2. rozšírené vydanie

V piatok 3. marca 2017 bol v Kine Lumière pokrstený prvý zväzok dlho očakávanej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 dvojice filmových historikov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Autori sa po dvadsiatich rokoch vracajú k mapovaniu vývoja kinematografie a filmovej kultúry na Slovensku v rozšírenom a prepracovanom druhom vydaní.

Viac sa o publikácii dozviete tu:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018 – MAGISTERSKÝ STUPEŇ

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2017/18 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

 Študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

Animovaná tvorba

Produkcia audiovizuálneho umenia

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Scenáristika filmu

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia hraného filmu

Scenáristika a réžia hraného […]