About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 18 blog entries.

Výsledky prijímacích skúšok na magisterské štúdium na FTF VŠMU pre ak. rok 2017/18

Študijný  program / plán Ev.č. uchádzača Počet dosiahnutých bodov
Audiovizuálne štúdiá 201/284 85
Audiovizuálne štúdiá 216/288 72
Animovaná tvorba 209/297 80
Animovaná tvorba

Výsledky prijímacích skúšok na interné doktorandské štúdium na FTF VŠMU v ak. roku 2017/18

ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. […]

ŠTUDENTSKÁ ANKETA O KVALITE ŠTÚDIA 2015/16 – VÝSLEDKY

Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez […]

Dekan FTF

os

prof. Ondrej Šulaj

Dramatik a scenárista Ondrej Šulaj sa narodil 26. septembra 1949 vo Vígľaši (okres Zvolen).

Základnú školu navštevoval v Detve, strednú školu absolvoval vo Zvolene. Filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave 1969-1974. Pracovať začal v roku 1974 ako dramaturg v […]

Legendárne Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 – 2. rozšírené vydanie

V piatok 3. marca 2017 bol v Kine Lumière pokrstený prvý zväzok dlho očakávanej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 dvojice filmových historikov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Autori sa po dvadsiatich rokoch vracajú k mapovaniu vývoja kinematografie a filmovej kultúry na Slovensku v rozšírenom a prepracovanom druhom vydaní.

Viac sa o publikácii dozviete tu:

PRODUCTION PIPELINE MASTERCLASS

Asociácia producentov animovaného filmu a festival Fest Anča sa už niekoľko rokov snažia prepojiť dianie v slovenskom animovanom filme s dianím na poli animovaného filmu v stredoeurópskom regióne aj v Európe. Aj preto sa snažíme prepájať naše aktivity s aktivitami partnerských krajín, asociácií a producentov združených okolo Visegrad Animation Forum (visegradanimation.com). Jednou z […]

X