About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 14 blog entries.

Projekt In Between? Searching for local histories in European borderlands – nábor 2017

Fotka Karoliny Dziełak.

Začína sa nábor do jesennej edície vzdelávacieho projektu, ktorý po prvý raz iniciovala medzinárodná organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita ešte v máji minulého roka. Mladí Európania budú skúmať históriu štyroch regiónov a počas stretnutí s miestnymi obyvateľmi budú môcť pracovať s ich rodinnými archívmi a zaznamenať ich spomienky.

V  septembri 2017 sa účastníci vyberú do […]

Termíny štátnych skúšok – august 2017

Zvuková skladba (21.8.2017)
BC – Dejiny svetového filmu  – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod, SFU 212
BC – Dejiny svetového filmu – štátna skúška – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod., […]

Výsledky prijímacích skúšok na magisterské štúdium na FTF VŠMU pre ak. rok 2017/18

Študijný  program / plán Ev.č. uchádzača Počet dosiahnutých bodov
Audiovizuálne štúdiá 201/284 85
Audiovizuálne štúdiá 216/288 72
Animovaná tvorba 209/297 80
Animovaná tvorba

Doplňujúce prijímacie magisterské skúšky pre ak.rok 2017/18, št. plán réžia hraného filmu

DEKAN FTF VŠMU V BRATISLAVE VYHLASUJE DOPLŇUJÚCE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ, ŠTUDIJNOM PROGRAME SCENÁRISTIKA A RÉŽIA HRANÉHO A DOKUMENTÁRNEHO FILMU, ŠTUDIJNOM PLÁNE RÉŽIA HRANÉHO FILMU PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/18:

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

 

TERMÍN, MIESTO KONANIA DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

5.septembra 2017 o 9:00, miestnosť číslo: 409, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Všetci uchádzači môžu absolvovať […]

Výsledky prijímacích skúšok na interné doktorandské štúdium na FTF VŠMU v ak. roku 2017/18

ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. […]

Fotografická súťaž VODA a VEDA 2017

Banner

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR už piaty ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie […]

Príďte v auguste na doplňujúce MAGISTERSKÉ prijímacie skúšky na audiovizuálne štúdiá!

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV O MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2017/18

ATELIÉR / KATEDRA:  Katedra audiovizuálnych štúdií

ŠTUDIJNÝ ODBOR:       Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Audiovizuálne štúdiá

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  10. 8. 2017  o 11:00 hod.,  Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Všetci uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací […]

Príďte v auguste na doplňujúce BAKALÁRSKE prijímacie skúšky na audiovizuálne štúdiá!

Pozývame Vás na doplňujúce bakalárske prijímacie skúšky v jedinečnom študijnom programe AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku!

 

Študijný odbor: Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

Študijný program: Audiovizuálne štúdiá

Stupeň: bakalársky

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk štúdia: slovenský

Webová stránka Katedry audiovizuálnych štúdií: http://kas.vsmu.sk/uvod/

Webová stránka FTF VŠMU v Bratislave: http://ftf.vsmu.sk/

Posledný termín na zaslanie prihlášky (dátum pošty): 17. […]

ŠTUDENTSKÁ ANKETA O KVALITE ŠTÚDIA 2015/16 – VÝSLEDKY

Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez […]