About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 15 blog entries.

Doplňujúce prijímacie skúšky na hranú réžiu – mgr. stupeň

Dekan FTF VŠMU v Bratislave vyhlasuje doplňujúce prijímacie skúšky na magisterské štúdium v študijnom odbore filmové umenie a multimédiá, študijnom programe scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, študijnom pláne réžia hraného filmu pre akademický rok 2017/18:

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

 

TERMÍN, MIESTO KONANIA DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:5.septembra 2017 o 9:00, miestnosť číslo: 409, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Všetci uchádzači môžu absolvovať […]

MAGISTERSKÉ ZÁPISY 2017/18

Harmonogram zápisov:

18. 9. 2017 (pondelok) – 1. MGR ročník

8:00 hod.        audiovizuálne štúdiá, animovaná tvorba, kameramanská tvorba

9:00 hod.        vizuálne efekty, produkcia audiovizuálneho  umenia 

10:00 hod.     réžia dokumentárneho filmu, réžia hraného filmu, scenáristika filmu

11:00 hod.      strihová skladba, […]

BAKALÁRSKE ZÁPISY 2017/18 – 2. a 3. ROČNÍKY

TERMÍNY ZÁPISOV

 5. 9. 2017 (utorok) 2. ročníky

scenáristika filmu – 8.00 hod.
réžia dokumentárneho filmu – 9.00 hod.
réžia hraného filmu – 10.00 hod.
animovaná tvorba – 11.00 hod.
audiovizuálne štúdiá – 12.30 hod.

6. 9. 2017 (streda) 2. ročníky

produkcia audiovizuálneho umenia – […]

TERMÍN ZÁPISU DO 1. BAKALÁRSKEHO ROČNÍKA

Zápis všetkých prijatých uchádzačov na štúdium v bakalárskom stupni na FTF VŠMU v Bratislave sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 9.00 hod. v kinosále na prízemí budovy FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2 v Bratislave. Všetky informácie o štúdiu a zápise obdržia uchádzači na mieste. 

Osobná účasť uchádzača o štúdium na zápise je […]

Termíny štátnych skúšok – august 2017

Zvuková skladba (21.8.2017)
BC – Dejiny svetového filmu  – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod, SFU 212
BC – Dejiny svetového filmu – štátna skúška – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod., […]

Výsledky prijímacích skúšok na magisterské štúdium na FTF VŠMU pre ak. rok 2017/18

Študijný  program / plán Ev.č. uchádzača Počet dosiahnutých bodov
Audiovizuálne štúdiá 201/284 85
Audiovizuálne štúdiá 216/288 72
Animovaná tvorba 209/297 80
Animovaná tvorba

Výsledky prijímacích skúšok na interné doktorandské štúdium na FTF VŠMU v ak. roku 2017/18

ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. […]