About vmmolakova

This author has not yet filled in any details.
So far vmmolakova has created 9 blog entries.

Výsledky prijímacích skúšok na interné doktorandské štúdium na FTF VŠMU v ak. roku 2017/18

ZÁPISNICA

zo zasadnutia prijímacej komisie na doktorandské štúdium na akad. rok 2017/18

zo dňa 7. júna 2017

 

Komisia v zložení:

predseda: prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

členovia: prof. Ľudovít Labík, ArtD.

prof. Peter Mojžiš, ArtD.

doc. PhDr. Pavol Korec, ArtD.

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.

Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

 

zhodnotila na svojom zasadnutí výsledky prijímacích pohovorov a odporúča:

 

PRIJAŤ na základe splnených podmienok:

 

INTERNÁ FORMA:

  1. Mgr. art. Alexandra Jonášová
  2. Mgr. […]

Fotografická súťaž VODA a VEDA 2017

Banner

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR už piaty ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie […]

Príďte v auguste na doplňujúce MAGISTERSKÉ prijímacie skúšky na audiovizuálne štúdiá!

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV O MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2017/18

ATELIÉR / KATEDRA:  Katedra audiovizuálnych štúdií

ŠTUDIJNÝ ODBOR:       Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Audiovizuálne štúdiá

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA DOPLŇUJÚCICH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  10. 8. 2017  o 11:00 hod.,  Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Všetci uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací […]

Príďte v auguste na doplňujúce BAKALÁRSKE prijímacie skúšky na audiovizuálne štúdiá!

Pozývame Vás na doplňujúce bakalárske prijímacie skúšky v jedinečnom študijnom programe AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ, ktorý sa nedá študovať nikde inde na Slovensku!

 

Študijný odbor: Dejiny a teória filmového umenia a multimédií

Študijný program: Audiovizuálne štúdiá

Stupeň: bakalársky

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Jazyk štúdia: slovenský

Webová stránka Katedry audiovizuálnych štúdií: http://kas.vsmu.sk/uvod/

Webová stránka FTF VŠMU v Bratislave: http://ftf.vsmu.sk/

Posledný termín na zaslanie prihlášky (dátum pošty): 17. […]

ŠTUDENTSKÁ ANKETA O KVALITE ŠTÚDIA 2015/16 – VÝSLEDKY

Jednou z priorít Vedenia VŠMU je zlepšenie systému študentských dotazníkov týkajúcich sa kvality výučby a učiteľov, hodnotenie výsledkov a prijatie opatrení na zlepšenie. Primárnym krokom v tomto procese je zvýšenie účasti študentov na vyplňovaní dotazníkov, tak aby dotazníky mali dostatočnú výpovednú hodnotu.

Študentské dotazníky na všetkých troch fakultách boli v akademickom roku 2015/16 vyplňované elektronicky cez […]

Dekan FTF

os

prof. Ondrej Šulaj

Dramatik a scenárista Ondrej Šulaj sa narodil 26. septembra 1949 vo Vígľaši (okres Zvolen).

Základnú školu navštevoval v Detve, strednú školu absolvoval vo Zvolene. Filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave 1969-1974. Pracovať začal v roku 1974 ako dramaturg v […]

Legendárne Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 – 2. rozšírené vydanie

V piatok 3. marca 2017 bol v Kine Lumière pokrstený prvý zväzok dlho očakávanej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 dvojice filmových historikov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Autori sa po dvadsiatich rokoch vracajú k mapovaniu vývoja kinematografie a filmovej kultúry na Slovensku v rozšírenom a prepracovanom druhom vydaní.

Viac sa o publikácii dozviete tu:

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018 – MAGISTERSKÝ STUPEŇ

Dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vypisuje prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2017/18 v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií pre tieto študijné programy:

 

 Študijný odbor Filmové umenie a multimédiá:

Animovaná tvorba

Produkcia audiovizuálneho umenia

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Scenáristika filmu

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu – št. plán Réžia hraného filmu

Scenáristika a réžia hraného […]