Vážení študenti,
 
aj tento rok sa môžete vyjadriť ku kvalite štúdia na FTF v našom školskom dotazníku. Nájdete ho po prihlásení sa do AISu v ponuke na lište naľavo. 
Ubezpečujeme Vás, že dotazník je anonymný. Je absolútne vylúčené, aby sme sa dostali k menám respondentov, systém to nepovoľuje, predovšetkým ale nie je v našom záujme zisťovať Vašu identitu. Chceme úprimnú spätnú väzbu.
 
Radi by sme od Vás dostali nielen bodovanie v škále, ale aj slovné hodnotenia, či už pozitívne, alebo kritické. Odpovede odporúčame koncipovať čo najkonkrétnejšie, aby sme pri vyhodnocovaní vedeli posúdiť, či sú prípadné námietky opodstatnené.
Dotazník môžete vypĺňať do 6. júna 2018.
 
Ak budete mať problém v AISe, obracajte sa sem: Správkyňa akademického informačného systému (AIS2): Mgr. Katarína Révayová, e-mail: ais2(a)vsmu.sk
Ďakujeme a želáme úspešné skúšky!