Letný semester 2017/18, Barco, FTF VŠMU, utorky od 18,30 h

27. 2. 2018
Mgr. Dušan Buran, Dr.phil.
Kurátor zbierky gotického umenia SNG
Portrét: zrod, vývoj a funkcie umeleckého typu
Čo má spoločné Leonardova Mona Lisa s vašou fotografiou v pase? Bol obraz tváre používaný ako identifikačný prostriedok odjakživa? Kedy vznikol portrét ako umelecký žáner? Ako súvisel so smrťou? Predstavoval vznik portrétu zároveň „privatizáciu“ umenia? Na tieto aj ďalšie podobné otázky sa pokúsi zodpovedať výberová prednáška.

13. 3. 2018
Mgr. Anna Grusková, PhD.
Teatrologička, dramatička a režisérka, občianske združenie Reminiscencie
Viedenská moderna – svet Stefana Zweiga, Gustava Mahlera, Adolfa Loosa, Sigmunda Freuda, Egona Schieleho, Gustava Klimta, Arthura Schnitzlera, Petera Altenberga a ďalších.

27. 3. 2018
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Klinický a forenzný psychológ, Katedra psychológie FF UK Bratislava
Agresivita – zlo, alebo prirodzenosť?
Je agresivita vrodená, alebo naučená? Prečo nás fascinuje agresivita v športe a umení? Kto sú páchatelia extrémnej agresie – vrážd?

24. 4. 2018
Mgr. art. Zora Jaurová
Producentka, odborníčka na kultúrnu politiku
Môže kultúra meniť svet?