Mobilita študenta za účelom pracovnej stáže v rámci programu ERASMUS +

V rámci programu ERASMUS+ sa môžu študenti zúčastňovať praktických stáží (Traineeships) v zahraničí. Prioritou VŠMU je sprostredkovanie stáží tým študentom, u ktorých je stáž súčasťou ich študijného programu.

Praktické stáže (Traineeships) umožňujú študentom zúčastniť sa dlhodobého pobytu v zahraničí, s cieľom získať okrem jazykových skúseností aj sociálnu a profesionálnu európsku skúsenosť.

Na mobilitu – stáž sa môže prihlásiť akýkoľvek študent riadne zapísaný v niektorom študijnom programe VŠMU.

PODROBNÉ INFORMÁCIE


VÝZVA NA PRACOVNÉ STÁŽE ERASMUS+ 2018/19
INTERNÁ PRIHLÁŠKA NA PRACOVNÉ STÁŽE ERASMUS+ 2018/19