v programe ERASMUS + v akademickom roku 2018/2019

č. Meno Odbor Roč. Sem. Škola JAZ Jazykové testy
max 40 bodov
Hodnotenie ateliéru/katedry
max 30 bodov
Motivačný list
max 20 bodov
Vážený študijný priemer za posledný rok, resp. semester Vážený študijný priemer za posledný rok, resp. semester * 4 Celkom

Nominovaní študenti, ktorí dosiahli dostatočný počet bodov:

1. Vanessa Lippová Dramaturgia a scenáristika 3.bc ZS University College Falmouth,Dun Laoghaire Inst. of Art/Dublin,Volda University College AJ 40 25,00 20,00 1,02 4,08 80,92
2. Klára Fedora Homzová Animovaná tvorba 2.bc ZS University College Falmouth,Dun Laoghaire Inst. of Art/Dublin,Volda University College AJ 39 20,00 15,00 1,00 4,00 70
3. Roman Pivovarník Produkcia audiovizuálnych diel 1.mgr ZS Aalto University, IADT Dublin, KASK Ghent AJ 37 20,00 15,00 1,03 4,12 67,88
4. Kristína Saganová Animovaná tvorba 1.mgr ZS Moholy-Nagy Múvészeti Egyetem Budapešť, Filmová a tel.univerzita Budapešť, Aalto Univ. AJ 36 20,00 15,00 1,00 4,00 67
5. Andrej Pišút Animovaná tvorba 2.bc ZS University College Falmouth,IADT Dublin, Kymenlaakso University of Applied Sciences AJ 37 20,00 10,00 1,07 4,28 62,72
6. Andrea Dzurdzíková Dramaturgia a scenáristika 2.mgr ZS FAMU Praha, Royal Conservatoire of Scotland/ Glasgow, Acad. Of Dram. Arts Zagreb AJ 34 15,00 15,00 1,12 4,48 59,52
7. Michaela Hošková Kameramanská tvorba 1.mgr ZS University of Silesia, Katowicze, UNATC Bukurešť , Aalto University AJ 30 20,00 12,00 1,13 4,52 57,48
8. Michal Vasiľ Kameramanská tvorba 2. bc. ZS IADT Dublin, Instituto Politecnico Valencia, ESTC Lisabon AJ 31 20,00 10,00 1,05 4,20 56,8
9. Jakub Cheban Kameramanská tvorba 1.mgr ZS University of Silesia, Katowicze, UNATC Bukurešť , Aalto University AJ 27 20,00 12,00 1,11 4,44 54,56
10. Dominika Vanková Produkcia audiovizuálnych diel 2.mgr ZS Lucca School of Arts, ESTC Lisabon, Esmae Porto AJ 35 15,00 10,00 1,58 6,32 53,68
11. Michael Papcun Audiovizuálne štúdiá 3.bc ZS Karlova univerzita, Praha, FAMU Praha, Royal Conservatoire Scotland / Glasgow AJ 32 15,00 10,00 1,13 4,52 52,48
12. Stefania Lovasová Filmová a televizna réžia 1.mgr ZS Národná divad. a filmová univerzita Bukurešť, FAMU-Praha, IADT Dublin, AJ 28 20,00 15,00 2,82 11,28 51,72
Študenti, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov:
13. Daniela Kupčuláková Produkcia audioviz. umenia 1.mgr ZS FAMU Praha, Luca School of Arts Brusel, Univerzita Poitiers, Francúzsko FJ 39,5 10,00 5,00 1,05 4,20 50,3
14. Adam Straka Audiovizuálne štúdiá 2.mgr ZS Volda University College, FAMU Praha, ESTC Lisabon AJ 32 10,00 5,00 1,06 4,24 42,76
15. Róbert Slimák Produkcia 3.bc ZS Esmae Porto , Lucca School of Arts, Erasmus Hogeschool Brussels AJ 32 5,00 6,00 2,04 8,16 34,84

 

Pri výbere kandidátov sa zohľadňovali výsledky jazykových testov, študijné výsledky za posledný akademický rok (resp. posledný semester v prípade prvých ročníkov) , hodnotenie kandidátov ich ateliérom, a celková úroveň prihlášky – motivačný list

Vzorec na získanie konečného počtu bodov bol nasledovný (body za jazykové testy + body za motivačný list + body za hodnotenie ateliérom) – (vážený študijný priemer x 4)

U doktorandov sa berie vážený študijný priemer z posledného roku magisterského štúdia. Pri testoch 2 jazykov bol zohľadnený lepší výsledok.

Nominovaní študenti, vrátane náhradníkov obdržia informácie o ďalšom postupe e-mailom od inštitucionálnej koordinátorky programu Erasmus + na VŠMU.

 

v Bratislave 19.2.2018

Mgr.art.Barbara Hessová, ArtD.
prodekanka pre zahraničie