Informácie ku skúškam z Dejín svetového filmu a Súčasného svetového filmu

Utorok 9. 1. kinosála, riadny termín:
9 h (DSFI.)
10 h (DSFIII.)
11 h (DSFV. + SSFI.)

Pondelok 15. 1. kinosála, 1. opravný termín:
9 h (DSFI.)
10 h (DSFIII.)
11 h (DSFV. + SSFI.)

Pondelok 22. 1. zasadačka, 2. opravný termín:
9 h (DSFI. + DSFIII.)
10 h (DSFV. + SSFI.)

Prihlasovanie na termíny cez AIS.
Na test si prineste notebook.
Pripustenie k testu: max. 4 absencie.

Prihlásenie (heslo) na test si overte na www.skusanie.sk

———————————–
+ Ústne skúšky iba KAS, o 9 h, dv. 312:
streda 10. 1.
utorok 16. 1.
utorok 23. 1.

Ústna skúška je možná iba jedna, až po teste (riadnom či opravnom), uzatvára hodnotenie predmetu, prihlasovať sa na ňu netreba.
———————————–
Termíny a rozpis prednášok (tém a odpremietaných filmov) nájdete v prílohe.

DSF_SSF – ZS 2017-18 DEF
Termíny DSF a SSF 2018 def