Meno a Priezvisko Pracovisko/funkcia E-mail Telefóné číslo Služobný mobil
Mgr. art. Ján Ančic ArtD. odborný asistent yank 79@gmail.com 02 5930 3581
Mgr. art. Peter Bebjak ArtD. odborný asistent pb@dnaproduction.sk 02 5930 3590
doc. Mgr. Alena Bodingerová ArtD. docentka bodingerova@gmail.com 02 5930 3589
Mgr. art. Eva Borušovičová ArtD. odborná asistentka eva.borusovicova@lemuria.sk 02 5930 3590
Mgr. art. Lenka Chovanec ArtD. asistent lenkamoravcikova@gmail.com 02 5930 3588
doc. PhDr. Martin Ciel PhD. docent martinciel11@gmail.com 02 5930 3587
Ing. Peter Csordás asistent peter.cs@post.cz
Mgr. art. Martin Čuvaj ArtD. odborný asistent cuvaj@vsmu.sk 02 5930 3581
Ing. Ladislav Dedík ArtD. asistent laco@727.sk
doc. Mgr. Dagmar Ditrichová ArtD. docentka ditrich@chello.sk 02 5930 3589
prof. Mgr. art. Ján Ďuriš ArtD. profesor duris@vsmu.sk 02 5930 3584
prof. Mgr. Dušan Dušek profesor dusek@stonline.sk 02 5930 3589
Mgr. art. Eva Filová ArtD. odborná asistentka efilova@gmail.com 02 5930 3587
doc. Mgr. art. Ivan Finta ArtD. docent ivan.finta@gmail.com 02 5930 3584
Mgr. art. Martina Frajštáková ArtD. asistent natsumi@azet.sk 02 5930 3579
Mgr. Alexandra Gabrižová Dekanát/referentka festival.odd. festivals@vsm.sk 02 5930 3577
Jozefa Gašparcová Dekanát/referentka štud.odd. gasparcova@vsmu.sk 02 5930 3571
prof. Mgr. Zuzana Gindlová ArtD. profesorka tatarova@vsmu.sk 02 5930 3589
Mgr. Slavomír Grúber Dekanát/referent centra výroby gruber@vsmu.sk 02 5930 3586
doc. PhDr. Eva Gubčová ArtD. docentka gubcova@vsmu.sk 02 5930 3579
Lucia Gucmanová Dekanát/tajomníčka katedier gucmanova@vsmu.sk 02 5930 3585
prof. Mgr. Jozef Hardoš ArtD. profesor hardos@vsmu 02 5930 3572 0905 251 096
Mgr. art. Barbara Harumová Hessová ArtD. odborná asistentka hessova.vsmu@gmail.com 02 5930 3572 0908 786 843
Mgr. Art. Michal Horváth asistent horthmichal@icloud.com 02 5930 3581
Ing. Elena Horváthová Dekanát/tajomníčka fakulty horvathova@vsmu.sk 02 5930 3574 911,262,985
Mgr. art. Barbora Hrínová ArtD. odborná asistentka barbora.hrinova@gmail.com 02 5930 3589
Mgr. art. Norbert Hudec asistent hudec.norbert@chello.sk 02 5930 3588
Mgr. art. Miroslav Ivan asistent mivan982@gmail.com 02 5930 3579
Mgr. art. Stefan Ivanov ArtD. odborný asistent ivanovvsmu@gmail.com 02 5930 3581
Jakub Jágerský Dekanát/technik jjagersky@gmail.com
Mgr. Emília Jarošová Dekanát/referentka centra výroby jarosova@vsmu.sk 02 5930 3586
Ing. Marek Ježo ArtD. asistent marek.jezo@bluefaces.eu
Mgr. art. Tomáš Juríček asistent tomas1515@gmail.com 02 5930 3584
prof. Ing. arch. František Jurišič ArtD. profesor jurisic@vsmu.sk 02 5930 3579
Mgr. Jana Keeble Grantové oddelenie/referentka 02 5930 3
doc. Mgr. art. Peter Kerekes ArtD. docent kerekes@nextra.sk 02 5930 3588
Mgr. art. Katarína Kerekesová ArtD. odborný asistent katakerekesova@gmail.com 02 5930 3579
Mgr. art. Juraj Kilián ArtD. odborný asistent juraj.kilian@panopticumfilm.com
doc. Mgr. art. Róbert Kirchhoff ArtD. docent dokumentarnyfilm@gmail.com 02 5930 3588
doc. Mgr. art. Štefan Komorný ArtD. docent stefan@komorny.com 02 5930 3584
Mgr. art. Michal Kondrla ArtD. asistent michal.kondrla@gmail.com 02 5930 3580
doc. PhDr. Mgr. Pavol Korec ArtD. docent palokorec@gmail.com 02 5930 3590
Mgr. art. Peter Košťáľ asistent peter@ekran.sk 02 5930 3579
Mgr. art. Peter Kovačik Dekanát/asistent, referent kina KLAP peter.kovacik@hotmail.com 02 5930 3561
Mgr. art Peter Kováčik asistent peter.kovacik@hotmail.com 02 5930 3560
Mgr. art. Dušan Kozák ArtD. odborný asistent indian.dkozak@gmail.com 02 5930 3581
prof. Mgr. Ľudovít Labík ArtD. profesor vizualneefekty@vsmu.sk, 02 5930 3580
prof. Mgr. Marek Leščák ArtD. profesor marek.lescak@gmail.com 02 5930 3589
Viera Luknárová Dekanát/referentka centra výroby luknarova@vsmu.sk 02 5930 3586
prof. Ing. PhDr. Václav Macek CSc. profesor vaclavmacek@sedf.sk 02 5930 3587
doc. Ing. arch. Vladimír Malík ArtD. docent malik@vsmu.sk 02 5930 3579
Ing. Bohumil Martinák asistent martinak@dimas.sk 02 5930 3581
prof. Mgr. Ingrid Mayerová ArtD. profesorka ingrid.rene@mail.t-com.sk 02 5930 3588
prof. PhDr. Peter Michalovič CSc. profesor michalovic@fphil.uniba.sk 02 5930 3587
Anastázia Mihoková Dekanát/sekretárka dekana dekanatftf@vsmu.sk 02 5930 3575
Mgr. Jana Mihoková Dekanát/referentka štud.odd. mihokova@vsmu.sk 02 5930 3578
Mgr. Monika Mikušová PhD. odborná asistentka mikusova@chello.sk 02 5930 3587
doc. Mgr. Katarína Mišíková PhD. výskumná pracovníčka misikovakatarina@gmail.com 02 5930 3
prof. Mgr. Peter Mojžiš ArtD. profesor mopet@chello.sk 02 5930 3581
Mgr. art. Zuzana Mojžišová PhD. odborná asistentka z.mojzisova@slovanet.sk 02 5930 3587
Mgr. art. Katarína Moláková ArtD. odborná asistentka molakova.vsmu@gmail.com 02 5930 3572 0915 171 475
doc. Ing. Peter Neštepný docent nestepny@vsmu.sk
doc. Mgr. Ing. Ján Oparty ArtD. docent oparty@alefjo.com 02 5930 3560 0905 384 616
Mgr. Martin Palúch PhD. odborný asistent matway77@gmail.com 02 5930 3587
Mgr. Erik Panák ArtD. odborný asistent erikp@chello.sk 02 5930 3560
prof. Mgr. Stanislav Párnický profesor parnicky@vsmu.sk 02 5930 3590
Mgr. art. Patrik Pašš ArtD. odborný asistent malik@vsmu.sk 02 5930 3579
prof. Mgr. Patrik Pašš profesor patrik.pass@trigon-production.sk 02 5930 3580
doc. Mgr. Jozef Paštéka ArtD. docent jozef.pasteka@gmail.com 02 5930 3589
prof. PhDr. Jelena Paštéková CSc. profesorka jelena.pastekova@gmail.com 02 5930 3587
Mgr. art Petrer Pokorný ArtD. odborný asistent funebraq@gmail.com 02 5930 3580
Mgr. art. Tobiáš Potočný asistent tobiasp@centrum.sk 02 5930 3581
Mgr. František Poul asistent frantisek.poul@gtsi.sk 02 5930 3581
Mgr. art. Ján Púček ArtD. odborný asistent jan.f.pucek@gmail.com 02 5930 3580
doc. Mgr. Jozef Puškáš ArtD. docent puskas@vsmu.sk 02 5930 3589
Mgr. art. Vanda Raýmanová ArtD. odborný asistent vanda.raymanova@gmail.com 02 5930 3579
Miroslav Remo Dekanát/technik remomiro@gmail.com 02 5930 3561
doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová PhD. výskumná pracovníčka maria.ferencuhova@gmail.com 02 5930 3
Miroslav Šembera Dekanát/technik sembera@vsmu.sk 02 5930 3592
Tomáš Šembera Dekanát/technik sembera@vsmu.sk 02 5930 3571
Mgr. Vladimír Slaninka Dekanát/technik vslaninka@gmail.com 02 5930 3561
doc. Mgr. art. Maroš Šlapeta ArtD. docent maros.slapeta@gmail.com 02 5930 3580
prof. akad. mal. Ondrej Slivka ArtD. profesor slivovicka@pobox.sk 02 5930 3579
prof. PhDr. Martin Šmatlák profesor martin.smatlak@avf.sk 02 5930 3560
Mgr. Michal Smrkal asistent michal.smrkal@gmail.com
prof. Mgr. Darina Smržová profesorka smrzova.darina@gmail.com 02 5930 3580
Mgr. art. Eva Šošková výskumná pracovníčka citarka@gmail.com 02 5930 3
doc. Mgr. Leo Štefankovič ArtD. docent leostefankovic@gmail.com 02 5930 3589
prof. Mgr. Ondrej Šulaj Dekanát/dekan FTF sulaj@vsmu.sk 02 5930 3576 0903 755 889
doc. Mgr. art. Marek Šulík ArtD. docent zkufruvon@gmail.com 02 5930 3588
prof. Mgr. Martin Šulík ArtD. profesor sulikm@chello.sk 02 5930 3590
doc. Mgr. Peter Svarinský docent petersvarinsky@chello.sk 02 5930 3560
doc. Mgr. art. Štefan Švec ArtD. docent stefan.svec@orangemail.sk 02 5930 3580
Mgr. art. Róbert Šveda ArtD. odborný asistent robosveda@gmail.com 02 5930 3590
prof. Mgr. Stanislav Szomolányi profesor 02 5930 3584
doc. Mgr. Dušan Trančík ArtD. docent dusan.trancik@gmail.com 02 5930 3590
Mgr. Marián Urban asistent urban.marian@gmail.com 02 5930 3560
Mgr. art. Barbara Vidlička Vrťová ArtD. odborná asistentka barbara.vrtova@gmail.com 02 5930 3560
Mgr. art. Marián Villaris asistent marian.villaris@vertexcreation.com
Mgr. art. Jaroslav Vojtek ArtD. odborný asistent jarovojtek@zoznam.sk 02 5930 3588
Ing. Mgr.art. Andrea Vrábelová asistent vrabelova@mia-design.sk
doc. Mgr. art. Richard Žolko ArtD. docent richard.zolko@avistudio.sk 02 5930 3584