Filmová a televízna fakulta je nesmierne hrdá na svojich absolventov a študentov z Ateliéru kameramanskej tvorby. Hlavnú cenu KAMERA 2017 v kategórii hraná filmová tvorba za Film ČIARA získal náš absolvent Martin Žiaran. Ďalší nominovaní v tejto kategórii boli rovnako absolventi AKT FTF VŠMU Denisa Buranova za film Piata loď / Little Harbour a Ivo Miko za film Stanko.

V kategórii krátky film získal cenu absolvent Timotej Krizka za film DUET, v kategórii TV seriál absolvent Martin Rau (ZA SKLOM), v kategórii reklama a videoklip získala cenu absolventka Denisa Buranova (BAŤA INSOLIA).

Pri včerajšom odovzdávaní cien uspeli aj súčasní študenti AKT FTF VŠMU Anna Smoroňová za dokumentárny film IKONY – štvorec vs.kruh, a Michal Fulier za študentský film YOURS.

Zmyslom podujatia KAMERA je podľa prezidenta asociácie upozorniť na tvorbu slovenských kameramanov, povýšiť ju na prehliadku ocenených prác a zároveň príležitosťou na odborné diskusie i menej formálne stretnutia. Navyše tým, že štatút súťaže dovoľuje prihlásiť aj dielo slovenského kameramana, kameramanky, ktoré vzniklo mimo Slovenska, bez slovenskej produkcie, dozvedáme sa tak o úspechoch domácich filmárov, na čo je dobré upozorniť.

 

KAMERA 2017, výsledky

 

HRANÝ FILM

Nominácie:

Martin Žiaran, ČIARA

Denisa Buranová, PIATA LOĎ

Ivo Miko, STANKO

 

Víťaz: Martin Žiaran za film ČIARA

Cenu za najlepšiu kameru v dlhometrážnom hranom filme získava Martin Žiaran za citlivú prácu so svetlom a tiesnivú atmosféru, na ktorej je založený silný účinok filmu Čiara.

 

 

KRÁTKY FILM

Nominácie:

Martin Žiaran, KDO JE KDO V MYKOLOGII

Timotej Križka, DUET

Michal Babinec, VOID

 

Víťaz: Timotej Križka za film DUET

Cenu za najlepšiu kameru v krátkometrážnom filme získava Timotej Kriška za citlivé osvetlenie a pohyb v stiesnenom priestore vo filme DOGG: Duet.

 

 

TV SERIÁL

Nominácie:

Martin Rau, ZA SKLOM

Martin Žiaran, SPRAVEDLNOST

Norbert Hudec, 1890

 

Víťaz: Martin Rau za televízny seriál ZA SKLOM

Cenu za najlepšiu kameru v televíznom seriáli získava Martin Rau za vytvorenie filmového žánrového vizuálu a atmosféry v seriáli Za sklom.

 

REKLAMA a VIDEOKLIP

Nominácie:

Anna Smoroňová, CELESTE BUCKINGHAM / MY LAST SONG

Denisa Buranová, BAŤA INSOLIA

Dušan Husár, PURIST / SILENCE KEEPS US ALIVE
Víťaz: Denisa Buranová za film BAŤA INSOLIA

Cenu za najlepšiu kameru v reklame alebo videoklipe získava Denisa Buranová za minimalistické, pôvabné a efektívne poukázanie na produkt v reklame na obuv značky Baťa.

 

 

DOKUMENTÁRNY FILM

Nominácie:

Anna Smoroňová, IKONY – Štvorec vs. kruh

Martin Kollár, 5. október

Marek Šulík, ŤAŽKÁ DUŠA

 

Víťaz: Anna Smoroňová za film IKONY – Štvorec vs. kruh

Cenu za najlepšiu kameru v dokumentárnom filme získava Anna Smoroňová za pôsobivé tlmočenie architektonických myšlienok do pohyblivého obrazu vo filme Štvorec verzus kruh.

 
ŠTUDENTSKÝ FILM

Nominácie:

Michal Fulier, YOURS

Radka Šišuláková, MAGIC Moments

Anna Smoroňová, SKÚŠKA