Filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí

Dňa 12.12.2017 sa uskutoční prednáška s Petrom Konečným a Ľubicou Rozborovou: SEX bez cenzúry, filmy, seriály a reklamy o ženách, mužoch a násilí. Miestom stretnutia je projekcia Barco na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.
Prednáška prostredníctvom ukážok z filmov, seriálov a reklám podáva základné informácie a vedomosti o problematike rodovej rovnosti, poukazuje na nerovnosti medzi mužmi a ženami v každodennom živote, vysvetľuje príčiny a dôsledky násilia na ženách, definuje jednotlivé formy a objasňuje ich dynamiku. Cieľom prednášky je rozšíriť vedomosti mladých ľudí o tejto problematike ako aj ich schopnosť rozpoznať rodové nerovnosti, stereotypy a prejavy násilia na ženách v každodennom živote. Zároveň prednáška motivuje študentov a študentky, aby v prípade, že sa stanú svedkami násilia na ženách, nezostali v danej situácii apatickí.