(27. 5. 1931, Bratislava) Prvá slovenská kameramanka. Študovala fotografiu na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Pracovala ako fotografka v bratislavskom mestskom archíve. Podieľala sa na tvorbe krátkych a animovaných filmov. Spolupracovala napr. s režisérmi Dagmar Bučanovou na sérii animovaných snímok o Sováčikovi – Žiačik Sováčik a číselká (1983), Žiačik Sováčik a zvonček (1984), Žiačik Sováčik trénuje (1985), s Vlastimilom Heroldom nakrútila napr. animovaný  film Varila myšička kašičku (1974),  s  Viktorom Kubalom napr. filmy  Stromček (1966), Dita na pošte (1967),  v roku 1985 sériu o Jankovi Hraškovi Janko Hraško na hudobnej výchove, Janko Hraško na fyzike, Janko Hraško na matematike, Janko Hraško na telesnej výchove, s manželom Milanom Peťovským spolupracovala o i. na filmoch Ikebana (1968) či seriáli Muška Svetluška (1977), alebo s Jaroslavou Havettovou na filmoch Kontakty (1981), Posledný kameň (1983) a i.


HENRIETA PEŤOVSKÁ

https://www.youtube.com/watch?v=JC6235h9KFE