študijný pobyt – letný semester2017/2018

Vhodné pre študentov 2. ročníka bc štúdia a 1. ročníka mgr. štúdia

DEADLINE: 16. 10. 2017

Podklady: vyplnená a podpísaná prihláška
životopis a motivačný list v slovenčine a v cudzomjazyku

pracovnú stáž akademický rok 2017/2018

DEADLINE: 30. 10. 2017

Podklady: vyplnená a podpísaná prihláška
životopis a motivačný list v slovenčine a v cudzom jazyku
stručný program stáže

Podrobnejšie informácie: Helena Cápová
koordinátorka programu
Ventúrska 3, Bratislava
ic@vsmu.sk
Konzultačné hodiny: od 14,00 – 16,00 hod.
Kancelária č. 101 / 1.poschodie


Prihláška na študijný pobyt

Prihláška na stáž