Študentom dávame do pozornosti dva nové zaujímavé výberové predmety – semináre dokumentaristu Petra Kerekesa Film a dejiny A (zimný semester, streda, 18.00 kinosála FTF) a Film a dejiny B (letný semester, streda, 18.00 kinosála FTF).

Predmety nie sú prerekvizitné. Ak si študent chce vybrať a zapísať si iba Film a dejiny B v letnom semestri, nemusí si vyberať Film a dejiny A v zimnom. Môžu si ich zapísať študenti bakalárskeho, aj magisterského štúdia.

 

Stručná osnova:

Významný slovenský dokumentarista Peter Kerekes počas otvorených seminárov premieta a diskutuje so študentami o slovenských a svetových dokumentárnych filmoch, ktoré reflektujú kľúčové dejinné udalosti 20 storočia.

Film a dejiny A:  Prvá svetová vojna, jej zachytenie v dobovom filme. Využitie filmu v propagande/ Reflexie Prvej svetovej vojny vo filmoch z konca tridsiatych rokov /Práca s archívnym materiálom v súčasnom filme / Sovietsky zväz a komunistická diktatúra  / Fašizácia Európy. Estetika nacionalizmu a fašizmu / Reflexia predvojnovej Európy v povojnových dokumentoch / Druhá svetová vojna / Umelecké a ideologické spracovanie tematiky Druhej svetovej vojny

Film a dejiny B: Shoa – a jej zobrazenie v rôznych žánroch filmu / Železná opona, studená vojna / Obdobie revolty, 60te roky, Parížske udalosti a Pražská jar / Štátna bezpečnosť, film o ŠTB, filmy ŠTB a ŠTB o filmoch /1989 a hlavne jeho (chýbajúca) reflexia v súčasnom dokumentárnom filme

 

Tu sa dozviete viac o dokumentaristovi Petrovi Kerekesovi: http://kerekesfilm.com/