Audiovizuálne štúdiá – výsledky doplňujúcich prijímacích skúšok pre a.r. 2017/18

č. prihlášky domáce práce prijímacie pohovory súčet bodov
271 4 62,9 76,9
272 3 29,4 32,4
274 4,5 61,2 65,7
001 36