Zvuková skladba (21.8.2017)
BC – Dejiny svetového filmu  – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod, SFU 212
BC – Dejiny svetového filmu – štátna skúška – opravný termín, 21.8.2017, 9.00 hod., SFU 212
BC – Umelecký výkon (obhajoba ZP) – riadny termín aj opravný termín , 21.8.2017, 10.00 hod, SFU 212
Kameramanská tvorba (23.8.2017)
MGR – Záverečná práca a jej obhajoba – AKT  – riadny termín, 23.8.2017, 9.00 hod, kinosála
Réžia hraného filmu (24.8.2017)
BC – Umelecký výkon – hraný film a jeho obhajoba, riadny termín, 24.8.2017, 9.00 kinosála
MGR- Umelecký výkon – hraný film a jeho obhajoba, riadny termín, 24.8.2017, 11.00 kinosála
Produkcia AV umenia (24.8.2017)
BC – Záverečná práca a jej obhajoba – riadny aj opravný termín, 24.8.2017, 9.00 hod, SFU 309
Animovaná tvorba (24.8.2017)
BC – Záverečná práca a jej obhajoba – opravný termín, 24.8.2017, 9.00 hod, SFU 112
MGR – Záverečná práca a jej obhajoba – opravný termín, 24.8.2017, 10.00 hod, SFU 112
Réžia dokumentárneho filmu (30.8.2017)
MGR – Umelecký výkon – dokumentárny film a jeho obhajoba, opravný  termín, 30.8.2017, 10.00 BARCO