Študijný  program / plán Ev.č. uchádzača Počet dosiahnutých bodov
Audiovizuálne štúdiá 201/284 85
Audiovizuálne štúdiá 216/288 72
Animovaná tvorba 209/297 80
Animovaná tvorba 207 85
Animovaná tvorba 217/307 56
Animovaná tvorba 226/294 56
Animovaná tvorba 231/320 82
Animovaná tvorba 241/324 70
Kameramanská tvorba 245/339 100
Kameramanská tvorba 210 70
Kameramanská tvorba 206/286 15
Kameramanská tvorba 237/334 90
Kameramanská tvorba 225/316 70
Kameramanská tvorba 251/335 70
Réžia dokumentárneho filmu 254 40
Réžia dokumentárneho filmu 215/303 80
Réžia dokumentárneho filmu 229/302 55
Réžia dokumentárneho filmu 204/293 75
Réžia dokumentárneho filmu 258 0
Réžia hraného filmu 243/338 nesplnené podmienky prijímania
Réžia hraného filmu 257/342 55
Réžia hraného filmu 250/340 nesplnené podmienky prijímania
Réžia hraného filmu 246/336 nesplnené podmienky prijímania
Scenáristika filmu 219/304 83
Scenáristika filmu 222/305 91
Scenáristika filmu 260 80
Scenáristika filmu 252 64
Scenáristika filmu 253 86
Scenáristika filmu 203/291 73
Scenáristika filmu 230/283 nesplnené podmienky prijímania
Scenáristika filmu 242/317 61
Scenáristika filmu 255/323 77
Scenáristika filmu 221/306 91
Strihová skladba 238/328 25
Strihová skladba 232/333 100
Strihová skladba 261/327 90
Strihová skladba 239/326 40
Vizuálne efekty 233/319 74
Vizuálne efekty 240/310 94
Vizuálne efekty 213/314 66
Vizuálne efekty 214 79
Vizuálne efekty 236/313 100
Vizuálne efekty 208/312 64
Vizuálne efekty 212/315 95
Zvuková skladba 202 84,99
Zvuková skladba 218/321 69,66
Zvuková skladba 249 46
Zvuková skladba 220/289 65,4
Zvuková skladba 248/341 45,16
Zvuková skladba 228/322 70,32
Zvuková skladba 224/282 67,2
Zvuková skladba 259/308 81,8
Produkcia audiovizuálneho umenia 205/292 66
Produkcia audiovizuálneho umenia 211/299 90
Produkcia audiovizuálneho umenia 244/337 86
Produkcia audiovizuálneho umenia 235 53
Produkcia audiovizuálneho umenia 234/318 92
Produkcia audiovizuálneho umenia 227 50
Produkcia audiovizuálneho umenia 247/331 70

 

Výsledky magisterských skúšok na FTF VŠMU pre akademický rok 2017-18 – pdf.formát