AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ prijímacie skúšky pre akademický rok 2017/18 – bakalárske štúdium

PRIJÍMACIE POHOVORY
DOMÁCE PRÁCE ROZBOR FILMU TEST ÚSTNE POHOVORY Celkový súčet bodov
 Por. Číslo Číslo prihl. 5 35 20 40 max. 100
1 223 5 5 20 10,2 30 60,2 65,2
2 256 5 5 20 11,6 25 56,6 61,6